Úvod » Aktuality » Divadelné workshopy pre deti z Ukrajiny

Divadelné workshopy pre deti z Ukrajiny

Dramacentrum EDUdrama v spolupráci s Národným osvetovým centrom pripravilo 23. 4. 2022 pilotný divadelný workshop pre deti vojnových utečencov z Ukrajiny Kde bolo, tam bolo. Deti sa s ukrajinskou aj so slovenskou lektorkou dramatickej výchovy vybrali na vandrovku do rozprávkového sveta.

Divadelný workshop bol určený pre slovenské a hlavne ukrajinské deti vo veku 5 – 9 rokov, ktoré si dvojjazyčne zažili postavy z ukrajinských rozprávok, ukrajinské tance, príbehy a kultúru.

Víkendové predstavenia a workshopy sa budú konať raz-dvakrát do mesiaca v priestoroch dramacentra EDUdrama v kultúrnom centre Nová Cvernovka v Bratislave alebo vo V-klube v Národnom osvetovom centre bez vstupného.

Predstavenia prebiehajú na dobrovoľníckej báze, herci (Féder Teáter, Divadlo Neva, Divadlo Fí, Divadlo Veteš, Dramacentrum EDUdrama) hrajú bez nároku na honorár. Boli by sme radi, aby tieto víkendové predstavenia a divadelné workshopy boli udržateľné a mali kontinuitu.

Divadlo pomáha deťom prísť na iné myšlienky, rozvíja ich fantáziu, komunikačné schopnosti a pomáha im hľadať nástroje, ktoré potrebujú na zvládanie náročných situácií a emócií.

Nie je naším cieľom prostredníctvom predstavení rozoberať náročné obdobie, ktoré deti prežili, ale ponúknuť im nástroje, ako ho zvládať prostredníctvom príbehov. Predstavenia a workshopy sú zamerané na odreagovanie, na rozvoj detskej fantázie a majú aj vzdelávací charakter. Našou snahou je pomôcť deťom pri integrácii v novej krajine, priblížiť im slovenský jazyk, pomôcť im cítiť sa čo najviac „ako doma“.

Najbližšie divadelné workshopy vo V-klube v Národnom osvetovom centre v spolupráci s dramacentrom EDUdrama sa uskutočnia 7. mája a 26. júna 2022.

FB

Tento článok bol zverejnený 5. 5. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.