V dňoch 1. – 9. septembra  2018 sa v Blansku, v Českej republike uskutočnil 80. ročník svetového kongresu a festival neprofesionálneho filmu UNICA. Prezentovaných bolo 134 filmov z 30  krajín. Slovensko reprezentovala kolekcia filmov ocenených na tohtoročnej súťaži CINEAMA. V samostatnej súťaži minútových filmov World Minute Movie Cup  Slovensko zastupoval film Susedská výpomoc Jána Kusku z Liptovského Mikuláša. Naša kolekcia bola medzinárodnou  porotou i účastníkmi veľmi pozitívne hodnotená. Dva naše filmy boli ocenené. Bronzovú medailu UNICA za animovaný film STRUGGLE získala Adela Križovenská a hraný film LOVEC Šimona Šeba bol ocenený Čestným uznaním. Udelené boli dve zlaté medaile autorom zo Švédska a Španielska a dve strieborné autorom z Nemecka a Švédska. V súťaži národných kolekcií bola ako najlepšia vyhodnotená švédska kolekcia. Okrem súťažných projekcií, rozborových seminárov a diskusií s porotou, zasadnutia delegátov, voľby nových členov výboru UNICA, sa uskutočnila aj nesúťažná projekcia pre verejnosť a filmový workshop pre mladých tvorcov zameraný na animovanú tvorbu. Zúčastnili sa ho dve mladé autorky z Vyhní a z Bratislavy. Za členku nového svetového výboru UNICA bola zvolená aj odborná pracovníčka NOC pre film. Je to po prvý krát, kedy má Slovensko svoje zastúpenie v osemdesiatročnej histórii tejto svetovej organizácie.

Filmy zo slovenskej kolekcie z festivalu UNICA budú prezentované aj na pripravovanom festivale neprofesionálneho umenia TvorBA v kine Lumièr v Bratislave na Špitálskej ulici dňa 10. 11. 2018.

 

PhDr. Zuzana Školudová

   odborná pracovníčka

                                                                                      pre amatérsku filmovú tvorbu NOC