UNICA 2018

NOC: Radosť z tvorivosti

V dňoch 1. – 9. septembra  2018 sa v Blansku, v Českej republike uskutočnil 80. ročník svetového kongresu a festival neprofesionálneho filmu UNICA. Prezentovaných bolo 134 filmov z 30  krajín. Slovensko reprezentovala kolekcia filmov ocenených na tohtoročnej súťaži CINEAMA. V samostatnej súťaži minútových filmov World Minute Movie Cup  Slovensko zastupoval film Susedská výpomoc Jána Kusku z Liptovského Mikuláša. Naša kolekcia bola medzinárodnou  porotou i účastníkmi veľmi pozitívne hodnotená. Dva naše filmy boli ocenené. Bronzovú medailu UNICA za animovaný film STRUGGLE získala Adela Križovenská a hraný film LOVEC Šimona Šeba bol ocenený Čestným uznaním. Udelené boli dve zlaté medaile autorom zo Švédska a Španielska a dve strieborné autorom z Nemecka a Švédska. V súťaži národných kolekcií bola ako najlepšia vyhodnotená švédska kolekcia. Okrem súťažných projekcií, rozborových seminárov a diskusií s porotou, zasadnutia delegátov, voľby nových členov výboru UNICA, sa uskutočnila aj nesúťažná projekcia pre verejnosť a filmový workshop pre mladých tvorcov zameraný na animovanú tvorbu. Zúčastnili sa ho dve mladé autorky z Vyhní a z Bratislavy. Za členku nového svetového výboru UNICA bola zvolená aj odborná pracovníčka NOC pre film. Je to po prvý krát, kedy má Slovensko svoje zastúpenie v osemdesiatročnej histórii tejto svetovej organizácie.

Filmy zo slovenskej kolekcie z festivalu UNICA budú prezentované aj na pripravovanom festivale neprofesionálneho umenia TvorBA v kine Lumièr v Bratislave na Špitálskej ulici dňa 10. 11. 2018.

 

PhDr. Zuzana Školudová

   odborná pracovníčka

                                                                                      pre amatérsku filmovú tvorbu NOC

Tento článok bol zverejnený 27. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.