Úvod » Aktuality » Udržateľnosť v kultúre – udržateľná kultúra

Udržateľnosť v kultúre – udržateľná kultúra

Udržateľnosť v kultúre TvorBA 2024 foto Jakub Jančo 001
Zhrnutie interaktívnej prednášky pre pracovníkov v kultúre.

Téma udržateľnosti rezonuje v spoločnosti v najrozmanitejších oblastiach života a práce, avšak často sa stretávame s neznalosťou významu tohto termínu, prípadne s jeho nepochopením.

Dňa 15. 3. 2024 sa v rámci 5. ročníka multižánrového festivalu TVOR•BA, s tematickým zameraním na udržateľnosť, konala interaktívna prednáška pre pracovníkov v kultúre o udržateľnosti, stave klímy a životného prostredia i spôsoboch, akými je tieto témy možné reflektovať v ich práci, implementovať do procesov a projektov.

Udržateľnosť bola účastníkom prednášky predstavená ako nástroj, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou každodennej práce (nielen) v kultúre. Prepája kvalitnú produkciu, spoločenskú zodpovednosť, napríklad voči životnému prostrediu, ale aj prevenciu vyhorenia a ekonomickú stabilitu projektov. Lektorka Zuzana Fialová účastníkom ukázala spôsoby, akými sa dajú identifikovať možnosti na zlepšenie procesov v osobnom a pracovnom živote a nastavovať malé zmeny správania, ktoré môžu mať obrovský vplyv na budúcnosť jednotlivca, organizácie alebo celej spoločnosti.

Interaktívna prednáška bola rozdelená na 3 fázy:

 1. Úvod do témy udržateľného životného štýlu
  • Definícia pojmu „udržateľnosť“.
  • Diskusia o dôvodoch, prečo sa venovať tejto téme.
  • Reflektovanie vlastných hodnôt a cieľov, ktoré stoja za záujmom o udržateľný životný štýl a pracovný režim.
 2. Identifikácia hodnôt a princípov
  • Prehľad hodnôt, ktoré súvisia s udržateľným životným štýlom (napríklad zodpovednosť, udržateľnosť, starostlivosť o prírodu, vnútorná pohoda a well-being).
  • Reflektovanie princípov, ktoré sú kľúčové pri nastavovaní udržateľných procesov.
 3. Hľadanie vlastnej cesty
  • Reflektovanie vlastných návykov a ich udržateľnosti.
  • Identifikácia možností na zlepšenie.
  • Diskusia o výzvach a prekážkach pri hľadaní udržateľných spôsobov.
  • Formulovanie cieľov, plánov a spôsobov na zmenu.

Udržateľné správanie a občianska participácia môžu zásadne prispieť k zníženiu pocitov klimatickej úzkosti, ak však vnímate u seba alebo vo svojom okolí neutíchajúce pocity úzkosti, neváhajte kontaktovať odborníka.

Tento článok bol zverejnený 6. 5. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.