Úvod » Aktuality » Slovakiana – národný agregátor platformy kultúrneho dedičstva Europeana

Slovakiana – národný agregátor platformy kultúrneho dedičstva Europeana

Slovakiana - rotunda
Webový portál Slovakiana sa stal členom Europeana Aggregators’ Forum. 3D model Rotundy sv. Margity Antiochijskej v Šiveticiach bude reprezentovať Slovensko v celoeurópskej kampani TwinIT! 3D for Europe’s Culture.

Fórum agregátorov Europeany (EAF) schválilo akreditáciu národného agregátora Slovakiana.

Slovakiana je online prostredie, ktoré poskytuje prístup ku slovenskému kultúrnemu dedičstvu a hárkom zo sčítania obyvateľstva Slovenska. Sprístupňuje digitalizované objekty vo vysokom rozlíšení, ktoré je možné okrem prezerania i zdieľať, sťahovať a ďalej využívať v rôznych odvetviach v prípade, ak to umožňuje ich autorskoprávna ochrana.

Webový portál Slovakiana bol spustený v roku 2015 a v súčasnosti sprístupňuje viac ako 177 000 digitalizovaných kultúrnych objektov – zbierkových predmetov, textových a archívnych dokumentov, pamiatok, objektov výtvarného umenia, tradičnej ľudovej kultúry, prírodného dedičstva a filmovej tvorby, ktoré pochádzajú zo 76 slovenských správcovských inštitúcií. Samotnú digitalizáciu kultúrnych objektov zabezpečujú Slovenská národná galéria, Slovenská národná knižnica, Slovenský filmový ústav, Pamiatkový úrad SR, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Slovenský ľudový a umelecký kolektív a Národné osvetové centrum, ktoré je prevádzkovateľom portálu Slovakiana.

V roku 2023 bola Slovakiana oficiálne uznaná za významný zdroj odborných znalostí, ktorý ponúka poradenstvo a podporu pri digitalizácii, mapovaní metadát, licencovaní a sprístupňovaní digitálneho obsahu. Vďaka tomu bola vymenovaná za riadneho člena siete národných agregátorov, ktorí umožňujú správcovským inštitúciám kultúrneho dedičstva zdieľať svoj digitálny obsah s platformou európskeho kultúrneho dedičstva Europeana.

Slovenská pamiatka v európskej digitálnej zbierke 3D kultúrnych objektov.

Národné osvetové centrum a Slovakiana ako národný agregátor pre platformu európskeho kultúrneho dedičstva Europeana zabezpečili zaslanie reprezentatívnej národnej kultúrnej pamiatky do kampane TwinIT! 3D for Europe’s Culture. Pamiatka, ktorá reprezentuje Slovensko v tejto celoeurópskej kampani, je Rotunda sv. Margity Antiochijskej v Šiveticiach. Románsky kostol z 13. storočia s významnými freskami v interiéri je jednou z najvýznamnejších pamiatok tohto obdobia na Slovensku. S vnútorným priemerom 11 m patrí kostol zasvätený sv. Margite Antiochijskej medzi najväčšie románske stavby kruhového pôdorysu v strednej Európe.

Dvanásť kostolov Gotickej cesty bolo v roku 2022 zapísaných do zoznamu európskeho dedičstva a získalo značku Európskeho kultúrneho dedičstva (European Heritage Label) ako súbor lokalít s názvom Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte. Jedným z nich je aj rotunda v Šiveticiach.

Rotunda bude Slovensko reprezentovať v paneurópskej kolekcii 3D modelov pamiatok a objektov zo všetkých členských štátov na slávnostnom vyvrcholení kampane TwinIt! v Bruseli a následne v digitálnej kolekcii na platforme európskeho kultúrneho dedičstva Europeana. 3D model rotundy si môžete pozrieť tu: www.slovakiana.sk.

Slovakiana – národný agregátor platformy kultúrneho dedičstva Europeana

Tento článok bol zverejnený 3. 5. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.