Chcete zaviesť vo vašej organizácii zmeny? Neviete však ako ich naplánovať a implementovať? Teraz máte príležitosť zúčastniť sa tréningu, na ktorom sa to budete môcť naučiť. Podujatie je určené pre manažérov kultúry a riadiacich pracovníkov, registrácia prebieha do 5.11.2018. Kapacita je obmedzená, preto sa zaregistrujte čo najskôr prostredníctvom tohto formulára.

Tréning sa bude konať v dňoch 7.-8.11.2018 v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi. Účastnícky poplatok vo výške 60 € zahŕňa ubytovanie, stravu, odborné materiály a náklady na lektora. Pre účastníkov, ktorí nemajú záujem o ubytovanie je účastnícky poplatok 40 €.

Pozvánka a program