Úvod » Neprofesionálne umenie » Film » Tatranský kamzík 2019

Tatranský kamzík 2019

Medzinárodná tematická súťaž neprofesionálnych filmov Tatranský kamzík 2019, ktorá sa koná od roku 1973 predstaví na 27. ročníku v troch kategóriách (1. Kultúra a pamiatky, 2. Tvorba a ochrana životného prostredia, 3. Súčasný spôsob života) 54 filmov od 42 autorov (Česká republika, Nemecko, Fínsko, Luxemburg, Severné Macedónsko, Taliansko, Estónsko, Slovensko, Rakúsko, Rusko).

Súťaž sa bude konať 18. – 19. októbra 2019 v Liptovskom Hrádku. Pozvanie do poroty prijali Mgr. Tomáš Hučko, ArtD., Dr hab. Jadwiga Hučková, prof. UJ a Mgr. art. Maxim Melnyk.

Hlavným organizátorom je mesto Liptovský Hrádok a ART ŠTÚDIO v Liptovskom Hrádku , partnerom Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši a odborným garantom je Národné osvetové centrum.

Hlavným poslaním podujatia je prezentácia a podpora tvorby, snaha aktivizovať neprofesionálnych tvorcov filmov, podnietiť vznik snímok z uvedených tematických oblastí: kultúra, umenie, ekológia, životný štýl a etnografia. Týmto druhom tvorby sa dokumentuje a obrazovo archivuje mnoho vzácnych, často postupne zanikajúcich vecí, udalostí, pracovných postupov či zvyklostí. Archív tejto dlhoročnej súťaže je bohatý na množstvo unikátnych záznamov, dokumentov a reportáží. Usporiadanie ďalšieho ročníka súťaže prispeje k zachovaniu kontinuity takto tematicky zameranej tvorby na Slovensku a umožní stretnutie a oboznámenie sa s podobne orientovanými dielami zo zahraničia.

Filmy sú tento rok rozdelené do 9 filmových blokov a projekcia prvého začína v piatok 18.9.2019 o 8:30 v kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku. Počas otvorenia festivalu bude slávnostne otvorená aj výstava Fototrojlístok, v rámci ktorej budú svoju tvorbu prezentovať tri fotokluby Liptova (Fotoklub RK1924, Fotoklub pri Liptovskom kultúrnom stredisku a Art štúdio Liptovský Hrádok). Slávnostné otvorenie festivalu Tatranský kamzík v piatok 18. októbra bude v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku o 17:15. Na vyhlásenie výsledkov sa môžete tešiť po rozborovom seminári ktoré sa bude konať v sobotu 19. októbra o 18:30.

Tento článok bol zverejnený 17. 10. 2019 a naposledy aktualizovaný 22. 10. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.