Úvod » Aktuality » Sympózium z dejín farmácie

Sympózium z dejín farmácie

Pozývame vás na 24. sympózium z dejín farmácie, na ktorom odznie aj náš príspevok s názvom „PSYCHOFARMAKÁ V KULTÚRE STAROVEKÝCH CIVILIZÁCIÍ“.

Jednou z tém, ktorým sa venujeme, je aj vzdelávanie v oblasti prevencie negatívnych spoločenských javov. Vďaka znalosti dejín psychofarmácie máme možnosť rozlíšiť, spoznať a zabrániť zneužívaniu psychotropných látok, ako aj šíriť široko poňatú a na vedeckých poznatkoch založenú osvetu v rámci prevencie drogových závislostí.

Príspevok sa bude venovať využívaniu liečiv účinkujúcich na psychiku človeka v dávnovekých kultúrach Mezopotámie, Egypta, Indie, Číny, antického Grécka a Ríma. Na konkrétnych príkladoch ukáže získavanie, spracovanie a aplikáciu týchto látok v dobovej terapii, v kontexte náboženských a kultúrnych predstáv v daných spoločnostiach.

Tento článok bol zverejnený 17. 10. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.