Pozývame vás na konferenciu Človek a krajina v minulosti, ktorej spoluorganizátorom je Národné osvetové centrum.

Cieľom konferencie je prezentovať problematiku teoreticko-metodických a praktických aspektov vedného odboru environmentálne dejiny (dejiny životného prostredia) prostredníctvom vyžiadaných prednášok popredných odborníkov zo Slovenska a z Českej republiky. Oboznámiť odbornú a laickú verejnosť s najnovšími výsledkami výskumov zameraných na históriu krajiny, prírody a životného prostredia s dôrazom na historické činnosti človeka v krajine v oblasti Kysúc, severozápadného Slovenska a priľahlých cezhraničných regiónov.

PROGRAM