OdDYCHpoDYCH je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských, mládežníckych a malých dychových hudieb. Toto vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku sa koná od roku 2021, ide o zlúčenie predošlých súťaží: Lednické Rovne a FestMlaDych. Súťaž OdDYCHpoDYCH má charakter verejného predstavenia a je určená pre detské, mládežnícke a malé dychové hudby. Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať umelecký rast dychových hudieb, prezentovať ich umeleckú úroveň a výsledky činnosti. Ďalšími cieľmi sú možnosť konfrontácie tvorivých prístupov dychových telies, poskytnutie metodickej pomoci kolektívom a ich vedúcim, dirigentom či pedagógom a zároveň rozvíjanie kontaktov medzi priaznivcami dychovej hudby.

Predošlé súťaže:

FestMlaDych bola celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb. Bola vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a uskutočňovala sa od roku 2018. Predchodcami súťaže FestMlaDych boli Hečkova Súča a Celoštátna súťaž detských a mládežníckych dychových hudieb. FestMlaDych mala charakter verejného predstavenia a bola určená pre dychové hudby detí a mládeže. Hlavným cieľom súťaže bolo rozvíjanie zručností, nadobúdanie vedomostí, umelecko-odborný rast detských a mládežníckych dychových hudieb, prezentácia výsledkov práce orchestrov, konfrontácia ich tvorivých prístupov a zároveň metodická pomoc kolektívom a ich vedúcim, dirigentom či pedagógom.

Lednické Rovne bola celoštátna postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb. Toto vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku sa konalo od roku 1971. Súťaž Lednické Rovne mala charakter verejného predstavenia a bola určená pre malé dychové orchestre do 18 členov (vrátane dirigenta a moderátora) bez obmedzenia veku. Hlavným cieľom súťaže bolo podporovať a rozvíjať umelecký rast malých dychových hudieb, prezentovať ich umeleckú úroveň a výsledky činnosti, umožniť konfrontáciu ich tvorivých prístupov a zároveň rozvíjať kontakty medzi priaznivcami dychovej hudby.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív
NOC_vyhlasovatel_biely_podklad-LEFT

Vyhlásenie celoštátnych postupových súťaží Národného osvetového centra v roku 2021

Nové termíny súťaží marec 2021 PDF Vyhlásenie k celoštátnym postupovým súťažiam (február 2021) PDF VYHLÁSENIE HK 2021 PDF Vyhlásenie súťaží ...
Čítať Viac

Upozornenie: dňa 11.02.2021 nastala výmena nôt (doplnenie o chýbajúce party) v časti Detské dychové hudby – Karol Pádivý – Prvý šotys.

OdDYCHpoDYCH 2021_propozície

Príloha č. 1_OdDYCHpoDYCH_protokol

Príloha č. 2_OdDYCHpoDYCH_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_OdDYCHpoDYCH 2021_hodnotiaci hárok dychového zoskupenia

Prílohu č. 4 – Zoznam odporúčaných porotcov vám na vyžiadanie pošle odborný pracovník pre hudbu a spev Mgr. art. Michal Stahl – michal.stahl@nocka.sk

Zoznam povinných skladieb pre jednotlivé dychové hudby:

Celoštátne kolo sa uskutoční 13. – 14. novembra 2021 v Lednických Rovniach a v Púchove.

Od roku 2021 sú do jedného podujatia OdDYCHpoDYCH, celoštátnej súťaže a prehliadky pre detské, mládežnícke a malé dychové hudby, zlúčené pôvodné podujatia FestMlaDych (archív tu) a Lednické Rovne (archív tu).

Neboli nájdené žiadne články.