Úvod » Aktuality » Pozvánka: Poéziou na prózu

Pozvánka: Poéziou na prózu

Ako môžu byť obraznosť a básnický jazyk obohacujúce pre rozprávanie v prozaickom texte? Ako využiť v poviedkach, či romáchoch rytmus, ako zrýchľovať a spomaľovať tempo? Prečo poetické nemusí znamenať nezro-zumiteľné, bez príbehu alebo plné pátosu?

Tento článok bol zverejnený 10. 5. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.