Úvod » Aktuality » Správa z podujatia: Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností pracovníkov rezortu kultúry

Správa z podujatia: Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností pracovníkov rezortu kultúry

Sociálnopsychologický výcvik Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností pracovníkov rezortu kultúry organizovalo NOC v spolupráci s cirkevným odborom Ministerstva kultúry SR 19. 5. 2022 od 08. 30 do 16.00 hod. v multifunkčnom centre V-klub.

Cieľovou skupinou boli riadiaci a metodickí pracovníci regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk v SR a zástupcovia cirkví a náboženských spoločností.

Prostredníctvom zážitkovej práce v skupine s prvkami sociálnopsychologického výcviku bolo cieľom podujatia:

– prispieť k zvyšovaniu profesionálnych kompetencií zamestnancov rezortu kultúry,

– prispieť k profesionálnemu a osobnostnému rastu účastníkov.

V prvej časti sa účastníci zamerali na tému sebaspoznávania a spoznávania iných ako predpoklad efektívnej komunikácie:

• prečo poznávať iných a seba

• osobnostná typológia a predpoklady správania

• proaktívny prístup k práci i k životu

• podiel neverbálnej komunikácie na efektívnosti komunikácie

• návyky a ich vplyv na budovanie vzťahov

• cieľavedomá zmena návykov a hľadanie možností rozvoja

Druhá časť bola zameraná na tému znižovania škodlivého stresu

• zdroje stresu a ako ich identifikovať

• prejavy stresu a ako ich identifikovať

• vznik a priebeh stresovej reakcie

• prevencia stresu

• inventár podnetov na zvládanie stresu

• základné princípy relaxácií

Po spätnej väzbe nasledovalo vyhodnotenie a záver podujatia.

Lektorkou výcviku bola

PhDr. Nora Snopková – trénerka, koučka, poradkyňa, konzultantka, lektorka, psychologička, expertka pre individuálne psychologické poradenstvo. Pôsobí v oblastiach: individuálne poradenstvo pre jednotlivcov, pár a rodinu; koučing pre manažment – individuálne koučovanie, rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment, poradenstvo pri tvorbe personálnej stratégie a systémov práce s ľuďmi. Má za sebou dlhoročnú trénerskú činnosť pre organizácie z rôznych oblastí štátnej správy, bankovníctva, poisťovníctva, IT, obchodných reťazcov, súkromného sektora a iných.

Na podujatí sa zúčastnilo 21 účastníkov.

Tento článok bol zverejnený 31. 5. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.