Úvod » Aktuality » Poznáme mená víťazov 12. ročníka celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2022

Poznáme mená víťazov 12. ročníka celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2022

Slovenská kronika 2022, víťazi
Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 13. októbra 2022 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Obce, mestá, samosprávy, štátne a neštátne subjekty, zriaďované inštitúcie a organizácie tretieho sektora mohli od 15. mája do 15. júla elektronicky prihlásiť svoje súťažné práce – kroniky alebo monografie miest a obcí Slovenska do súťaže Slovenská kronika 2022. Prihlásilo sa 36 prác, 17 kroník a 19 monografií.

Kategóriu A. Kronika posudzovala odborná porota, ktorú tvorili PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., Mgr. Agáta Krupová a Mgr. Martin Lukáč. Ocenených bolo 8 súťažných prác a boli udelené 2 čestné uznania.

V kategórii B. Monografia porota v zložení Mgr. Mária Feješová, PhD., doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. a doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., ocenila 6 súťažných prác a udelila 4 čestné uznania.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 13. októbra 2022 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Slovenská kronika je celoštátna súťaž s dvojročnou periodicitou, ktorej cieľom je motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva vo forme kroník, monografií obcí a miest a podnietiť ich využívanie ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov.

Hlavným vyhlasovateľom 12. ročníka súťaže Slovenská kronika je Národné osvetové centrum. Spoluorganizátormi súťaže sú Slovenská národná knižnica, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenské národné múzeum a Matica slovenská.

Partnermi súťaže sú odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Regionálne vzdelávacie centrum Prešov a Múzeum školstva a pedagogiky.

Sponzormi súťaže Slovenská kronika 2022 boli PreBonus Consulting, EPALE | Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe, Vinárstvo Markovics, Literárne informačné centrum, Mária Straková – Tradícia v súčasnosti.

Tento článok bol zverejnený 18. 10. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.