Úvod » Aktuality » PAMÄŤ TURCA │ 3. STRETNUTIE

PAMÄŤ TURCA │ 3. STRETNUTIE

Záverečné stretnutie účastníkov workshopov Krajina Turca, Ramble Martin a Autorský zine sa odohralo 23. – 25. septembra v Turčianskej galérii, kde sa v týchto dňoch pripravovala výstava Pamäť Turca. Z množstva nafoteného materiálu sa postupne skladali finálne projekty a prebiehala intenzívna selekcia.

„Drastické, čo?“
Na workshope Ramble Martin pod vedením lektorky Emy Lančaričovej účastníci pracovali s presne vymedzeným zadaním. Preto aj diela, ktoré sa ocitnú na výstave, museli spĺňať požiadavky programu zvoleného v úvode workshopu. Pozorovanie svetla v mestskom prostredí a jeho záznam na 35 mm kinofilm tu zohrávali hlavnú úlohu. V prvom kole výberu si selektovali naskenované fotografie samotní účastníci a následne sa pristúpilo k diskusii s lektorkou. Postupne vznikali rôzne diptychy a ich vzájomné prepojenia, z čoho sa vykryštalizoval ucelený súbor fotografií – kolektívne dielo Ramble Martin.

„To tam nemôžeme dať!“
Väčšiu voľnosť pri uchopení témy, no o to náročnejšie finalizovanie spoločného projektu mali účastníci na workshope Krajina Turca. V rôznych kombináciách fotografií postupne s lektorom Michalom Hubom odhaľovali vzájomné spojitosti a presahy svojich fotografických výjazdov. Prírodné scenérie striedali zásahy človeka v krajine, ktoré sa do nej ukladajú a zaznamenávajú. Podobne sa navrstvil aj výsledný výber, kde digitálne fotografie doplnia luminogramy, paleontologické nálezy či zábery z mobilu.

„Fíha!“
Tam, kde sa tvorba účastníkov iných workshopov skončila, sa pre účastníkov Autorského zinu, naopak, zintenzívnila. Farebná kopírka od rána do večera pretvárala rôzne druhy papierov, ktoré lektorka Dominika Jackuliaková konzultovala a pomáhala tak spoločne vytvoriť finálny produkt. Účastníci však neostali len pri zinoch a postupne posunuli svoje výstupy aj k tvorbe inštalácií, objektov a možno aj performance.

Záverečná spoločná reflexia a predstavenie finálneho výberu nám dokázali, že workshopy svoju úlohu splnili. Mnohí z účastníkov sa naučili citlivo vnímať prostredie, všímať si veci, ktoré by si inak nevšimli, a v neposlednom rade pochopili dôležitosť správnej selekcie a dramaturgie fotografií.
Príprava výstavy sa však ešte nekončí a štafetu preberajú kurátori Lenka Adamčáková a Adam Galko spoločne s architektom Martinom Kubinom. Výsledok tohto výnimočného projektu PAMÄŤ TURCA môžete vidieť od 13. októbra 2022 v Turčianskej galérii v Martine.

Účastníci workshopov: Jozef Melicher, Miro Kováč, Ivana Mlynárová, Ján Mydliar, Boris Fedorovič, Veronika Sekerová, Ernest Koppon, Ľubica Krištofová, Radovan Jamrich, Štefan Prónay, Jozef Urban, Dominik Slotík, Michal Krištof, Vilém Kučera, Martin Tomáška, Iva Liptáková, Margaréta Makanová, Juliána Balúnová, Karol Nowak, Michaela Krišková, Zdeno Ziman, Marián Valovič

TEXT: Lenka Adamčáková
FOTO: Lenka Adamčáková

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tento článok bol zverejnený 24. 10. 2022 a naposledy aktualizovaný 27. 10. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.