Úvod » Súťaže a prehliadky » Slovenská kronika » Slovenská kronika 2018 pozná víťazov

Slovenská kronika 2018 pozná víťazov

(Zdroj: Jakub Jančo)

Slávnostné vyhodnotenie súťaže Slovenská kronika 2018, ktorej hlavným organizátorom je Národné osvetové centrum a spoluorganizátormi Slovenská národná knižnica, Slovenské národné múzeum – múzeá v Martine a Združenie miest a obcí Slovenska sa uskutočnilo 19. októbra 2018 v Slovenskej národnej knižnici v Martine. .
Cieľom súťaže s dvojročnou periodicitou je uchovávanie kultúrno-spoločenského dedičstva tradičnou formou kroník a monografií miest a obcí, samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb. Tento rok posudzovala odborná porota v zložení Zuzana Kollárová, Stanislava Knapčoková, Hana Zelinová, Margita Bíziková, Katarína Nádaská a Radoslav Ragač 33 kroník a 59 monografií.
Desať kroník a 14 monografií si odnieslo ocenenie zo slávnostného vyhodnotenia súťaže 10. ročníka celoštátnej súťaže Slovenská kronika. Súčasťou bolo aj vzdelávacie podujatie určené pre kronikárov a tvorcov monografií: Kroniky a ich význam v mapovaní kultúrneho dedičstva obce/mesta.

Výsledky súťaže:
KRONIKY
Hlavná cena
– kategória kronika obce do 1 000 obyvateľov: Visolaje
– kategória kronika obce nad 1 000 obyvateľov: Šenkvice
– kategória kronika krajského a okresného mesta: Trenčín
– kategória kronika mesta a mestskej časti: Dubnica nad Váhom
– kategória kronika občianskeho združenia, spolku, folklórneho súboru, školy a pod.:
Visolaje – história a súčasnosť školstva

Mimoriadne ceny
– za komplexné spracovanie kronikárskych záznamov: Adamovské Kochanovce
– za úroveň vedenia kroniky: Žilina
– za kvalitné spracovanie dokumentačného materiálu: Nitra
– za udržiavanie kontinuity kronikárstva: Banská Bystrica
– za vysokú odbornú úroveň vedenia kroniky: Martin

MONOGRAFIE
Hlavná cena
– kategória vedecká alebo vedecko-popularizačná monografia: Žemberovce
– kategória popularizačná a textovo-obrazová alebo obrazovo-textová monografia: Obec Štiavnik
– kategória popularizačná a textovo-obrazová alebo obrazovo-textová monografia:
Monografia mesta Handlová 1.
– kategória publikácia o svetských či sakrálnych stavebných pamiatkach, pamiatkach ľudovej
architektúry, národných kultúrnych pamiatkach a pod.: Historické brány
krupinských domov
– kategória publikácia o ľudovom odeve, tradičnom remesle, tradičnej ľudovej strave a pod.:
Z máľinské túrňi pozerán

Mimoriadne ceny
– za prínos pre lokálnu historiografiu: Kostolná-Záriečie
– za rozvoj miestnej kultúry: II. Brehy. (Nie len) Amerika mojimi očami
– za komplexné spracovanie dejín obce: Švábovce
– za kontinuálne mapovanie histórie obce: monografie obce Ivanka pri Dunaji
– za zachovávanie multikultúrnych tradícií obce: Švedlár / Schwedler
– za prínos pre rozvoj tradičnej ľudovej kultúry: Mikula Garammikola
– za silnú výpovednú hodnotu sprostredkovanú fotografiami: Album Revúcej
– za rozvoj povedomia o lokálnej kultúre: Drevený kostolík v Hornej Marikovej – Ráztoke
– za unikátne spracovanie kultúrneho a prírodného dedičstva: Podzemie Banskej Bystrice
a okolia
– za prínos k výskumu tradičnej ľudovej kultúry: S modrotlačou do sveta

Čestné uznanie
– za mimoriadne estetické a grafické spracovanie monografie Rovnianske srdce vpísané do skla:
Pavol Dinka

Tento článok bol zverejnený 24. 10. 2018 a naposledy aktualizovaný 15. 11. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.