Úvod » Vzdelávanie » Profesijné vzdelávanie » Seminár: Účinné terapeutické prístupy k deťom so psychickými problémami

Seminár: Účinné terapeutické prístupy k deťom so psychickými problémami

Po úspešnom workshope v januári 2020 na tému sebapoškodzovanie v detskom a adolescentnom veku sme opätovne s lektorkou – psychoterapeutkou PhDr. Norou Gavendovou zorganizovali ďalší seminár zameraný na účinné terapeutické prístupy k deťom so psychickými problémami. Na podujatí sa zúčastnilo 22 účastníkov, ktorí priamo pracujú s deťmi a mládežou.

Seminár sa uskutočnil 28. septembra 2021 v bratislavskom V-klube.

Lektorka účastníkov previedla vybranými psychickými problémami detí: spektrom úzkostných porúch a technikami ich zvládania, ADHD a kognitívno-behaviorálnymi technikami ich zvládania, ako aj poruchami správania a disharmonickým vývojom u detí. V závere účastníkom prezentovala účinné stratégie a metódy kognitívno-behaviorálnej intervencie, ktoré sa jej v terapeutickej práci osvedčili.

FOTO: Národné osvetové centrum

Tento článok bol zverejnený 30. 9. 2021.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.