Úvod » Hviezdoslavov Kubín – kolá súťaže

Hviezdoslavov Kubín – kolá súťaže

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadla poézie detí, mládeže a dospelých 68. Hviezdoslavov Kubín 2022 sa uskutoční 22. –25. júna v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Harmonogram postupových súťaží:

Celoštátne kolo 68. Hviezdoslavovho Kubína 2022

  • Miesto konania: Dolný Kubín
  • Dátum konania: 22. – 25. jún 2022
  • Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum
  • Zodpovedná osoba: Mgr. art. Renata Jurčová
  • Kontakt: renata.jurcova@nocka.sk, 02/204 71 249
  • Organizačný garant: Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
  • Zodpovedná osoba: Naďa Dudášová
  • Kontakt: riaditel@msksdk.sk, 043 / 586 22 69

Tento článok bol zverejnený 17. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 21. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.