Úvod » Hviezdoslavov Kubín – kolá súťaže

Hviezdoslavov Kubín – kolá súťaže

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadla poézie detí, mládeže a dospelých 69. Hviezdoslavov Kubín 2023 sa uskutoční 21. – 24. júna 2023 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Harmonogram postupových súťaží:

Termíny jednotlivých kôl 69. Hviezdoslavovho Kubína v roku 2023

 • Školské kolá: do 31. 1. 2023
 • Obvodné kolá: do 28. 2. 2023
 • Okresné kolá: do 31. 3. 2023
 • Regionálne kolá: do 20. 4. 2023
 • Krajské kolá: do 10. 5. 2023
 • Celoštátne kolo: 21. – 24. 6. 2023

Celoštátne kolo 69. Hviezdoslavovho Kubína 2023

 • Miesto konania: Dolný Kubín
 • Dátum konania: 21. – 24. jún 2023
 • Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum
 • Zodpovedná osoba: Mgr. art. Renata Jurčová
 • Kontakt: renata.jurcova@nocka.sk, 02/204 71 249
 • Organizačný garant: Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
 • Zodpovedná osoba: Mgr. Martina Mesárošová
 • Kontakt: riaditel@msksdk.sk, 043 / 586 22 69

Tento článok bol zverejnený 17. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 21. 11. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.