Úvod » Neprofesionálne umenie » Divadlo » Rozlúčka s Antonom Kretom

Rozlúčka s Antonom Kretom

Anton Kret na konferencii k 10. výročiu Javiska v roku 1978. (Zdroj: archív časopisu Javisko)

Vo veku nedožitých 89 rokov opustil divadelný svet významný slovenský dramaturg, dramatik, prekladateľ, divadelný kritik a teoretik, autor PhDr. Anton Kret, CSc.
Narodil sa v Smižanoch a bol verným Spišiakom po celý svoj život. Patril medzi prvých absolventov divadelnej vedy a dramaturgie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1955), neskôr si rozširoval vzdelanie v Moskve. Pôsobil v Dedinskom divadle, na povereníctve i ministerstve kultúry, v Divadelnom ústave, do dejín slovenského divadelníctva sa zapísal najmä ako dramaturg Slovenského národného divadla (1959 – 63, 1971 – 91), kde výrazne spoluvytváral jeho profil.
Významná bola jeho spolupráca s ochotníckym divadlom. Ochotníkom pomáhal radami, ako dramaturg a skúsený divadelník. S Osvetovým ústavom a Národným osvetovým centrom spolupracoval od 70. do konca 90. rokov ako porotca krajských a celoštátnych súťažných prehliadok divadla a malých javiskových foriem, autor kritík a teoretických článkov o divadle, člen poradného zboru pre divadlo. Nikdy neváhal pomáhať jednotlivým súborom, kedykoľvek ho o spoluprácu požiadali. Sám písal pre nich hry, úpravy hier, preložil veľké množstvo hier, najmä z ruštiny. Z jeho bohatej publikačnej činnosti sú pre amatérske divadlo dodnes aktuálne tituly, ktoré vyšli v Osvetovom ústave, NOC a ZDOS-e – Slovenská činoherná réžia (1971), Som porotcom (1983), Divadlo zvnútra (1988), Ľudové hry, Ľudové hry vianočné (1993) a i.
Bol jedným z najvýznamnejších a najplodnejších autorov – prispievateľov časopisu Javisko od jeho vzniku v roku 1969. Začal článkami o profesionálnom divadle, obhajujúc slovenskú drámu (Bukovčan), následne všetky svoje články – hodnotenia súťaží, kritiky inscenácií, cykly metodických článkov k divadlu, polemiky – adresoval priamo ochotníckym tvorcom a organizátorom amatérskeho divadla. V rokoch 1991 – 96, v čase zániku mnohých kultúrnych časopisov, udržal Javisko ako jeho šéfredaktor a načas spojil v ňom divadlo profesionálne i amatérske.
Autorsky sa podieľal na tvorbe hesiel o divadle a jeho osobnostiach do Encyklopédie dramatických umení Slovenska (Veda, SAV, 1989 – 1990) aj jednotlivých ročníkov Kultúrno-historického kalendára (OÚ, NOC).
Po odchode do dôchodku bol literárne, autorsky i vydavateľsky činný takmer až do svojej smrti.

Posledná rozlúčka s Antonom Kretom bude 12. 2. 2019 o 12:30 v krematóriu v Bratislave.

Česť jeho tvorbe a pamiatke.

 

Anton Kret
(10. 4. 1930 – 6. 2. 2019)

Tento článok bol zverejnený 3. 2. 2019 a naposledy aktualizovaný 12. 2. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.