Úvod » Súťaže a prehliadky » Jazykom tanca » Prihlasovanie do súťaže Jazykom tanca

Prihlasovanie do súťaže Jazykom tanca

defaultný zástupný obrázok, biely podklad

Národné osvetové centrum, ktoré je z poverenia MK SR vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnych postupových súťaží v oblasti folklóru a folklorizmu, si vás touto cestou dovoľuje informovať, že z dôvodu nepriaznivej epidemiickej situácie bude zatiaľ v rámci celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení Jazykom tanca otvorené prihlasovanie do kategórie C, a to do termínu 15. februára 2021.

Prihlásené môžu byť celovečerné autorské programy folklórnych súborov a tanečných zoskupení, ako aj autorské umelecké programy z folklórnych festivalov a podujatí.

Link na prihlásenie: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení JAZYKOM TANCA je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov. 27. ročník súťaže, realizovanej s trojročnou periodicitou, sa uskutoční v dňoch 12. – 14. novembra 2021 vo Zvolene. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum, organizátorom Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene a podujatie z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky folklórne súbory a tanečné zoskupenia, ktoré vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky, alebo členovia majú štatút Slováka žijúceho v zahraničí a prezentujú materiál z územia Slovenska, presahujúcich hraničných regiónov, alebo z oblastí historicky obývaných Slovákmi.

Základným stupňom súťaže je krajské kolo, a prihlásiť sa je možné vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra. Víťazi krajských kôl postupujú do celoštátneho kola.

Súťažné kategórie:

  • A. kategória: choreografie prezentujúce tradičnú formu folklórneho materiálu (trvanie 3 – 20 minút)
  • B. kategória: tanečno-divadelné diela vychádzajúce, alebo inšpirované tradičným materiálom (3 – 20 minút)
  • C. kategória: komponovaný scénický autorský program (min. 40 minút). Ide o tanečno-divadelné predstavenie jedného kolektívu, alebo tematický autorský festivalový program. V tejto kategórii C súťažiaci zasielajú videozáznam programu organizátorovi a odbornému garantovi celoštátnej súťaže, ktorým je Národné osvetové centrum. Program nesmie byť starší ako 3 roky.

Hodnotenie prebieha zaradením všetkých súťažiacich v súťažných kategóriách do zlatého, strieborného a bronzového pásma, príp. mimo nich. Ďalej sa na nižších stupňoch súťaže môže udeliť jeden priamy postup do vyššieho kola. Na celoštátnom kole súťaže sa udeľuje spravidla jeden titul laureáta v každej kategórii.

Ocenenie získava autor choreografie/programu i interpret (súbor/tanečné zoskupenie).

Laureáti v každej kategórii budú prezentovaní v scénických programoch na Folklórnom festivale Východná a Festivale neprofesionálneho umenia Tvor-ba v Bratislave. Ďalší úspešní účastníci môžu byť do týchto programov prizvaní.

Tento článok bol zverejnený 3. 2. 2021 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.