Ochotnícke príbehy vzdávajú poctu slovenskému ochotníckemu divadlu. Približujú vytváranie jeho štruktúr, zápas s cenzúrou politických režimov, ale aj progresívne myšlienky a inovatívne prístupy ochotníckych divadelníkov. Upozorňujú aj na významné ženy režisérky. Príbehy dopĺňajú zvukové úryvky z archívnych záznamov. Podcast Ochotnícke príbehy sprevádza výstavu Divadlo väčších možností.

Texty:

Alena Štefková, Lucia Ditmarová

Nahovorila:

Lucia Lasičková

Zvuk:

Pavel Smejkal

© NOC

Počúvajte nové časti podcastu Ochotnícke príbehy každý utorok a štvrtok.

 

EPIZÓDY:

Podcast 15: Štyri Aničky

Podcast 14: Jedna inscenácia a tri rôzne predstavenia

Podcast 13: Prvá herečka s Cenou Jozefa Kronera

Podcast 12: Patrón ochotníkov – Jozef Bednárik

Podcast 11: Očami Marice Šiškovej

Podcast 10: Dvojica

Podcast 9: Očami Evy Štofčíkovej

Podcast 8: Happening

Podcast 7: Manifest

Podcast 6: Objavenie nového priestoru/out

Podcast 5: Objavenie nového priestoru/in

Podcast 4: „Divadlo väčších možností“

Podcast 3: Patrón ochotníkov – Peter Scherhaufer

Podcast 2: Esperanto

Podcast 1: Prvý herec z povolania

Podcast 0: Pilot