Ochotnícke príbehy vzdávajú poctu slovenskému ochotníckemu divadlu. Približujú vytváranie jeho štruktúr, zápas s cenzúrou politických režimov, ale aj progresívne myšlienky a inovatívne prístupy ochotníckych divadelníkov. Upozorňujú aj na významné ženy režisérky. Príbehy dopĺňajú zvukové úryvky z archívnych záznamov. Podcast Ochotnícke príbehy sprevádza výstavu Divadlo väčších možností.

Texty:

Alena Štefková, Lucia Ditmarová

Nahovorila:

Lucia Lasičková

Zvuk:

Pavel Smejkal

© NOC

Počúvajte nové časti podcastu Ochotnícke príbehy každý utorok a štvrtok.

 

EPIZÓDY:

Podcast 3: Patrón ochotníkov – Peter Scherhaufer

Podcast 2: Esperanto

Podcast 1: Prvý herec z povolania

Podcast 0: Pilot