Úvod » Aktuality » Prezentácia zo seminára Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore vzdelávania dospelých

Prezentácia zo seminára Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore vzdelávania dospelých

Prezentácia zo seminára Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore vzdelávania dospelých
Prezentácia zo seminára v sektore vzdelávania dospelých Výzva 2023 Národnej agentúry programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie (SK01).

19. januára 2023 sa v Bratislave konal inštruktážny seminár s názvom Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore vzdelávania dospelých Výzva 2023 Národnej agentúry programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie (SK01). Príklad dobrej praxe prezentovali aj Mgr. Lucia Bistárová, PhD. a PhDr. Svetlana Chomová, PhD. z Národného osvetového centra.

Národnému osvetovému centru sa podarilo získať grant Erasmus+ na mobilitu pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých v rokoch 2020 – 2022. V uvedenom období 6 zamestnancov navštívilo 5 krajín a absolvovalo 1 pracovnú stáž a 7 mobilít – štruktúrovaných kurzov. Získané skúsenosti a poznatky teraz môžu preniesť do svojej ďalšej odbornej práce pre NOC, čo im pomôže inovatívne pristupovať k riešeniu pracovných úloh i situácií, v ktorých sa ocitnú v osobnom živote. Prezentovali ich prostredníctvom prezenčných a online diseminačných aktivít a sú naďalej využívané ako inovačné metódy a prístupy vo vzdelávaní NOC a pri práci s cieľovými skupinami v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, neprofesionálnej tvorby, občianskeho vzdelávania a pod.

Sme vďační za jedinečnú príležitosť zapojiť sa do programu Erasmus+, vďaka čomu sme sa mohli inšpirovať, podporiť vzdelávanie dospelých a prezentovať sa ako kultúrna inštitúcia v zahraničí.

Prezentácia zo seminára: https://www.erasmusplus.sk/vyzvy-2/prezentacie-k-podavaniu-ziadosti/

Tento článok bol zverejnený 2. 2. 2023 a naposledy aktualizovaný 6. 2. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.