Úvod » Aktuality » Pozvánka na seminár: Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

Pozvánka na seminár: Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

odborný seminár PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV
Hlavnými témami sú dlhové poradne, korene sebapoškodzovania, šikanovanie a prevencia rizikového správania na školách.

Tento článok bol zverejnený 16. 8. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.