Úvod » Vzdelávanie » Profesijné vzdelávanie » Pozvánka na seminár: Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

Pozvánka na seminár: Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

Cieľovou skupinou sú pracovníci regionálnych osvetových a kultúrnych osvetových stredísk, psychológovia, pedagógovia, špeciálni pedagógovia, respektíve iní odborníci pracujúci vo voľnočasových aktivitách s rôznymi cieľovými skupinami obyvateľstva.

Tento článok bol zverejnený 22. 9. 2021.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.