Úvod » Aktuality » Pozvánka: Kultúra pre všetkých

Pozvánka: Kultúra pre všetkých

Webinár je určený najmä pre potenciálnych žiadateľov v dotačnom programe MK SR - Kultúra znevýhodnených skupín, v podprograme Fyzická debarierizácia.

Tento článok bol zverejnený 12. 5. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.