Úvod » Aktuality » Pozvánka na podujatie Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí

Pozvánka na podujatie Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí

Participácia na prevencii závislostí 20231006 článok
Zážitková práca v skupine, ktorá je vedená interaktívnym spôsobom s vysokou mierou zaangažovania účastníkov.

Národné osvetové centrum v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi pripravilo projekt vzdelávania zástupcov kultúrnych inštitúcií a praktických realizátorov sociálnej prevencie Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí, na ktorý Vás pozývame.

Edukačné podujatie sa uskutoční vo forme zážitkovej práce v skupine, ktorá je vedená interaktívnym spôsobom s vysokou mierou zaangažovania účastníkov. Zameranie vzdelávacieho projektu a vybrané metodické postupy sú orientované na prax a na rýchlu využiteľnosť preberaných princípov a rozvíjaných zručností v profesionálnej činnosti účastníkov.

Podujatie je určené metodickým pracovníkom regionálnych osvetových stredísk a kultúrnych centier, mestských kultúrnych stredísk a ďalších kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, uvítame však aj zástupcov iných inštitúcií, ktorí priamo pracujú s mládežou v oblasti sociálnej prevencie.

Participácia na prevencii závislostí 20231006

Registrácia na podujatie: www.nocka.sk/registracia

Tento článok bol zverejnený 4. 9. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.