Úvod » Aktuality » Otvorenie roka kultúrno-osvetovej činnosti

Otvorenie roka kultúrno-osvetovej činnosti

70 rokov kultúrno-osvetovej činnosti, logo
Rok 2023 sa nesie v znamení sedemdesiateho výročia Národného osvetového centra, ale aj osvetových inštitúcií na celom Slovensku.

V roku 1953 zriadilo Povereníctvo školstva a osvety Osvetové ústredie v Bratislave. V tom istom roku vytvoril Slovenský výbor pre veci umenia Slovenské ústredie ľudovej umeleckej tvorivosti v Bratislave. Obe organizácie sa v roku 1958 zlúčili a vznikol Osvetový ústav v Bratislave, dnešné Národné osvetové centrum. V 50. rokoch sa následne zakladali domy osvety, z ktorých sa vyvinuli dnešné regionálne a krajské osvetové a kultúrne strediská.

Národné osvetové centrum, Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií a spolu s Asociáciou kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky otvorili 20. marca 2023 v Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Rok kultúrno-osvetovej činnosti, ktorý odštartoval sériu podujatí, festivalov, súťaží a vzdelávacích aktivít rôznych druhov a žánrov v rámci celého Slovenska. Zároveň bolo predstavené aj logo Roka kultúrno-osvetovej činnosti. Národné osvetové centrum pripravuje v tomto roku množstvo aktivít od celoštátnych festivalov cez 14 celoštátnych postupových súťaží až po vzdelávacie aktivity či audiovizuálne projekty.

Viac informácii o otvorení Roka kultúrno-osvetovej činnosti: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/rok-kulturno-osvetovej-cinnosti-na-slovensku/

Tento článok bol zverejnený 21. 3. 2023 a naposledy aktualizovaný 27. 3. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.