Úvod » Aktuality » OdDYCHpoDYCH – výsledky

OdDYCHpoDYCH – výsledky

26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby OdDYCHpoDYCH sa uskutočnil v Lednických Rovniach a Púchove 21. až 22. mája 2022.

Detské dychové hudby

Zlaté pásmo:

Detský dychový orchester Rosička z Bánova pri ZUŠ Tibora Sládkoviča v Šuranoch, Bánov, Šurany

Maguranka Junior, Bojnice

Detská dychová hudba Hradišťanka, Hradište

Majster Slovenska

Detská dychová hudba Hradišťanka, Hradište

Cena za inštrumentálny sólový výkon pre Lauru Klučkovú za hru na flaute

Detský dychový orchester Rosička z Bánova pri ZUŠ Tibora Sládkoviča v Šuranoch, Bánov, Šurany

Cena za spevácky sólový výkon pre Adama Rázgu, Tanyu Vážanovú, Soňu Findorovú a Davida Špeťka

Maguranka Junior, Bojnice

Cena za dramaturgiu programu:

Detská dychová hudba Hradišťanka, Hradište

Cena za predvedenie povinnej skladby:

Detská dychová hudba Hradišťanka, Hradište

Mládežnícke dychové hudby

Strieborné pásmo:

Dychový orchester Nitra pri ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra

Dychový orchester Základnej umeleckej školy v Považskej Bystrici, Považská Bystrica

Zlaté pásmo:

Istropolis Concert Band, Bratislava

Dychový orchester ZUŠ v Brezne, Brezno

Majster Slovenska

Dychový orchester ZUŠ v Brezne, Brezno

Cena za umelecký výkon sekcie bicích nástrojov:

Dychový orchester Nitra pri ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra

Cena pre Mariana Belobrada za umelecké vedenie a rozvoj dychovej hudby v Považskom regióne

Dychový orchester Základnej umeleckej školy v Považskej Bystrici, Považská Bystrica

Cena za dramaturgiu programu:

Istropolis Concert Band, Bratislava

Cena za predvedenie povinnej skladby:

Istropolis Concert Band, Bratislava

Cena Hudobného fondu za interpretačný výkon:

Istropolis Concert Band, Bratislava

Cena za spevácky sólový výkon pre Lauru Jarganovú

Dychový orchester ZUŠ v Brezne, Brezno

Malé dychové hudby

Strieborné pásmo:

Dychová hudba Vlašanka, Spišské Vlachy

Dychová hudba Sninčanka, Snina

Zlaté pásmo:

Dychová hudba Vychodňare, Humenné

Dychová hudba Šintavanka, Šintava

Dychová hudba Minciar, Kremnica

Zlaté pásmo cum laude:

Festivalový Orchester Bratislava, Bratislava

Dychová hudba Grinavanka, Pezinok

Majster Slovenska

Dychová hudba Grinavanka, Pezinok

Cena Združenia dychových hudieb Slovenska:

Dychová hudba Grinavanka, Pezinok

Cena za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby:

Dychová hudba Grinavanka, Pezinok

Cena za pozoruhodný spevácky výkon pre Katarínu Svrbickú a Annu Javorovú

Dychová hudba Šintavanka, Šintava

Cena za rozvoj dychovej hudby vo východoslovenskom regióne:

Dychová hudba Vychodňare, Humenné

Cena za inštrumentálny sólový výkon v hre na pozaune pre Evu Husseinovú

Festivalový Orchester Bratislava, Bratislava

Cena za pozoruhodný spevácky výkon pre Martina Hutu

Festivalový Orchester Bratislava, Bratislava

Cena za dramaturgiu:

Festivalový Orchester Bratislava, Bratislava

Tento článok bol zverejnený 24. 5. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.