Úvod » Aktuality » Oddychovka 2024

Oddychovka 2024

Oddychovka 2024 web-titulka
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka dychovej hudby Oddychovka oslávi svoj 27. ročník. Podujatie v Lednických Rovniach a Púchove bude sviatkom dychovej hudby, po rokoch opäť s kategóriou veľkých dychových orchestrov.

„Môžeme s potešením konštatovať, že na celoštátnom kole tohto ročníka Oddychovky sa celkovo zúčastní 16 dychových telies. Sedem malých dychových hudieb, tri veľké dychové orchestre a šesť detských dychových hudieb, tí najlepší z celého Slovenska. Čaká nás bohatý program, ktorý je rozdelený do troch dní a skutočne nám nedá vydýchnuť. Tento ročník je výnimočný aj tým, že sa ani jeden z programov nebude prekrývať, takže každý si bude môcť vychutnať všetko. Oddychovka bude ako veľká bonboniéra, plná rôznych chutí. Príťažlivým hosťom bude Lukáš Oravec Quartet, ktorý bude, verím, inšpiráciou pre všetkých účastníkov podujatia. Nevynecháme ani tradičné pochody mestom Púchov a Lednickými Rovňami. Navyše tento ročník prichádza opäť s kategóriou veľkých dychových orchestrov, ktorá bola v minulosti pozastavená na základe propozícií súťaže,“ povedal odborný pracovník NOC pre hudbu a spev Mgr. art. Michal Stahl.

Program sa začne v piatok 24. mája v púchovskom Divadle, kde od 13:30 bude súťažiť kategória detských dychových hudieb. Po tejto súťaži bude nasledovať prijatie vedúcich súťažných súborov primátorkou mesta a deň sa ukončí rozborovým seminárom poroty.

Sobota 25. mája odštartuje súťažou veľkých dychových orchestrov takisto v púchovskom Divadle od 9:30 a, samozrejme, ani pre túto kategóriu nebude chýbať rozborový seminár. Následne otvoria svoje brány Lednické Rovne, kde sa v Kultúrnom zariadení RONA, a. s., od 11:30 bude konať prvý súťažný blok kategórie malých dychových hudieb. Druhý súťažný blok tejto kategórie bude mať začiatok o 14:30 a neskôr, samozrejme, sa vedúci telies tejto kategórie stretnú s odbornou porotou na rozborovom seminári.

Program sa vráti do Divadla v Púchove, kde o 17:00 bude koncert Lukáš Oravec Quartet, po ktorom bude na pešej zóne v Púchove sprievod dychových hudieb a následne promenádny koncert. Od 21:00 hodiny je v Kultúrnom zariadení RONA v Lednických Rovniach naplánovaný spoločenský večer s dychovou hudbou.

Posledný deň sa začne slávnostnou svätou omšou s dychovou hudbou v priestoroch Kostola sv. Michala v Lednických Rovniach o 8:00. Park pri kaštieli v Lednických Rovniach bude od 9:15 miestom koncertu dychových hudieb, ktorý vyústi do sprievodu dychových hudieb od kaštieľa ku kultúrnemu zariadeniu s nasledujúcim prijatím vedúcich súborov u starostu Lednických Rovní.Záverečný slávnostný koncert víťazov a vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v amfiteátri so začiatkom o 14:00 hodine.

Celoštátne kolo bude hostiť dve poroty, ktoré odovzdajú vedúcim telies svoje cenné rady a pripomienky s cieľom pomôcť ich umeleckému vývoju a rastu. Pre detské dychové hudby a veľké dychové orchestre prijali pozvanie do poroty doc. Kamil Roško, ktorý bude predsedom, Mgr. art. Jakub Laco a MgA. Lukáš Oravec, DiS. art. Kategóriu malých dychových hudieb bude hodnotiť porota s predsedom Mgr. Adamom Hudecom a členmi Róbertom Novákom, DiS. art., a Mgr. art. Martinom Židekom.

Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby Oddychovka je Národné osvetové centrum. Odbornými garantmi sú Národné osvetové centrum a Združenie dychových hudieb Slovenska. Hlavným organizátorom celoštátneho kola je Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. Partnermi a spoluorganizátormi podujatia sú: Trenčiansky samosprávny kraj, obec Lednické Rovne, RONA, a. s., Lednické Rovne, mesto Púchov, Púchovská kultúra, s. r. o., Združenie dychových hudieb Slovenska a Hudobný fond.

Viac informácií o súťaži Oddychovka nájdete na webovej stránke nocka.sk v časti Súťaže a NU a na webovej stránke Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici.

Tento článok bol zverejnený 15. 5. 2024 a naposledy aktualizovaný 21. 5. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.