Počiatky formovania organizovanej výtvarnej tvorivosti amatérov nachádzame v 50. rokoch 20. storočia u predchodcu Osvetového ústavu (neskôr Národné osvetové centrum). Výraznou osobnosťou toho obdobia bol ústredný metodik Štefan Tkáč a prvý predseda poradného zboru – akademický maliar František Kráľ. Začiatkom 60. rokov pôsobilo v celom Československu okolo 3 000  výtvarných kolektívov a ďalší individuálne pôsobiaci výtvarníci. Aktívnych neprofesionálnych výtvarníkov bolo toľko, že v roku 1962 na výstavu Ľud a krása neboli postačujúce ani najväčšie bratislavské výstavné priestory v Dome umenia na Námestí SNP. Výtvarnú činnosť detí podporovali súťaže tvorivosti mládeže. V súčasnosti sa oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby podporuje najmä organizovaním súťaže VÝTVARNÉ SPEKTRUM,  ktorá rozvíja zručnosti, vedomosti a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie vlastnej výtvarnej tvorby.

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor

Repríza výstavy ocenených diel zo súťaže Výtvarné spektrum je predĺžená!

Ešte stále si môžete pozrieť najúspešnejšie diela neprofesionálnych výtvarníkov z 57. ročníka súťaže Výtvarné spektrum. Výstavná sieň Hornozemplínskeho osvetového strediska ...
Zobraziť

V Dubnickom kaštieli budú vystavovať ocenení neprofesionálni výtvarníci

Vernisáž a odovzdávanie ocenení z 57. ročníka súťaže Výtvarné spektrum sa uskutoční 11. septembra v Dubnici nad Váhom. Do súťaže ...
Zobraziť

Výsledky súťaže Výtvarné spektrum 2020

V dňoch 5. a 6. augusta 2020 odborná porota hodnotila výtvarné práce, ktoré do celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby ...
Zobraziť
Neboli nájdené žiadne články.
Neboli nájdené žiadne články.