V 70. rokoch 20. storočia sa v súvislosti s prudkým rozvojom neprofesionálneho umenia zvýšil aj počet hudobných inštrumentálnych súborov a skupín, ktoré mali veľký záujem o rôzne spevácke a hudobné súťaže populárnej hudby. V tomto období Osvetový ústav organizoval obľúbené celoslovenské podujatie Oravské synkopy, kde profesionálni speváci súťažili s piesňami amatérskych skladateľov a textárov. V roku 1978 po prvý raz piesne amatérskych skladateľov predviedli poprední amatérski speváci. V 80. rokoch prevzal Osvetový ústav aj starostlivosť o diskotekárov a fonoamatérov (tzv. lovcov zvukov) a stal sa organizátorom celoslovenských súťaží Diskoráma a Fonorallye, z ktorej sa postupne vytvorila súťaž Amatérsky zvukový záznam. V tomto období vzrástol záujem aj o žánre folk, country a trampská pieseň, a tak vzniklo nové celoslovenské súťažné podujatie pod názvom Zaprášenými cestami sem k nám. Na túto prehliadku neskôr nadviazala súťaž neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov Národného osvetového centra pod názvom Strunobranie, ktorá sa koná dodnes.

 

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor
Neboli nájdené žiadne články.
Neboli nájdené žiadne články.

Mgr. Peter Janků, PhD.

Ing. Dušan Franců

PhDr. Ján Palkovič

Ing. Radovan Tiňo, PhD.

Dagmar Očenášová

Mgr. Dušan Jablonský

Bc. Dalibor Urminský

Svetozár Šomšák