Úvod » Súťaže a prehliadky » Mládež spieva » Mládež spieva oslávi v Prievidzi päťdesiatku

Mládež spieva oslávi v Prievidzi päťdesiatku

Súčasťou slávnostného otvorenia najvýznamnejšieho zborového podujatia na Slovensku bude v stredu 29. mája ocenenie zbormajstrov detských speváckych zborov a vystúpenie reprezentatívneho telesa Bratislavského chlapčenského zboru.

Súťaž Mládež spieva je najvýznamnejším zborovým podujatím na Slovensku s najdlhšou históriou a najväčším počtom účastníkov, ktorých počet v niektoré roky na celoštátnom kole bol viac ako 600 súťažiacich. Tento rok súťažilo v krajských kolách 31 detských speváckych zborov s približným počtom tisíc spevákov. Na celoštátne kolo do Prievidze postúpilo 13 najlepších detských zborov s počtom 400 spevákov.

Hlavnou časťou podujatia vo štvrtok 30. mája bude v doobedňajších hodinách koncert detských zborov a v poobedňajších hodinách workshop, na ktorom zbory nacvičia niekoľko skladieb spolu s orchestrom pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi na večerný galakoncert. Pre dirigentov a seminaristov je každoročne určený rozborový a hodnotiaci seminár s odbornou porotou. V rámci podujatia je tiež pre účastníkov pripravená burza nôt, publikácií a CD albumov v spolupráci s Hudobným fondom. Podujatie vyvrcholí galakoncertom a slávnostným odovzdaním cien najlepším zborom.

Mládež spieva je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov. Je vrcholným a jediným podujatím svojho druhu na Slovensku a koná sa od roku 1970. Každý párny rok prebieha súťaž mládežníckych a každý nepárny rok detských speváckych zborov. Cieľom súťaže je vytvárať pre spevácke zbory priestor, kde sa učia vnímať krásu hudby, pestovať a uchovávať si spevnosť, ktorá zároveň vytvára predpoklady na rozšírenie poslucháčskej základne vážnej hudby.

Súťaž poskytuje priestor pre pedagógov hudobnej výchovy a zbormajstrov zborových telies na napĺňanie vlastných, no zároveň spoločensky prospešných pedagogicko-výchovných cieľov. Detskému zborovému spevu sa deti so svojimi pedagógmi a zbormajstrami venujú na základných školách a základných umeleckých školách.
Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže Mládež spieva je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavným organizátorom celoštátneho kola je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej.

Informácie:
Vyhlasovateľ a odborný garant súťaže: Národné osvetové centrum, Bratislava
Eleonóra Hunčagová
0907 309353
eleonora.huncagova@nocka.sk

Organizačný garant:
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Magdaléna Hianiková
0908 264 107
magdalena.hianikova@rkcpd.sk

Tento článok bol zverejnený 28. 5. 2019 a naposledy aktualizovaný 21. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.