Posledná rozlúčka so Zdenkou Hamplovou bude v piatok 31. 1. 2020 o 13:15 v bratislavskom Krematóriu.

Zdenka Hamplová bola kultúrno-osvetová pracovníčka, učiteľka spoločenského tanca a výchovy. Bola dlhoročnou pracovníčkou Národného osvetového centra, predtým Osvetového ústavu (1970–1979, 1982–1997), metodičkou pre nefolklórne tanečné žánre. V rokoch 1998–2005 bola vedúcou sekretariátu a neskôr generálnou tajomníčkou Slovenského zväzu tanečného športu. Jej profesionálna kariéra bola celoživotne spätá s tancom, najmä spoločenským a hlavne jeho súťažnou časťou. Odborne, metodicky a organizačne zabezpečovala celoslovenské súťaže, Majstrovstvá SR a ČSFR v spoločenskom tanci, podieľala sa na príprave a realizácii medzinárodných pohárových a klubových súťaží v spoločenskom tanci (Dunajský pohár, Cena Slovnaftu a pod.). Bola iniciátorkou a realizátorkou Festivalu moderného scénického tanca, celoslovenskej súťaže v disco tancoch a tanečných novinkách Hľadáme talenty, celoslovenskej súťažnej prehliadky detských nefolklórnych súborov, Festivalu country tancov, celoslovenskej súťažnej prehliadky mažoretkových súborov Krása pohybu. Aktívne sa podieľala i na realizácii národných a medzinárodných súťaží IDO, určených súťažiam show dance, tango-argentino, salsa, disco dance, hip hopu, stepu atď. Pôsobila v porotách súťažných prehliadok a súťaží (okresné, krajské, národné, celoštátne), postupových, bodovacích a pohárových slovenských, československých aj medzinárodných súťaží tanečného športu a súťaží IDO. Bola prvým slovenským rozhodcom nominovaným medzinárodnou organizáciou do poroty ME formácií a pravidelne rozhodovala MS, resp. ME formácií (1989–1999). Rozhodovala aj ďalšie významné medzinárodné súťaže (MS juniorov, Európsky pohár a i.) a množstvo medzinárodných súťaží doma aj v zahraničí. Bola držiteľkou rozhodcovskej licencie IDSF. Iniciovala a realizovala prvé cyklické školenia na Slovensku pre vedúcich súborov moderného scénického tanca, vedúcich mažoretkových súborov a vedúcich súborov country tancov. Pripravovala a viedla školenia trénerov a rozhodcov tanečného športu, kvalifikačné diaľkové školenia nových učiteľov spoločenského tanca a spoločenskej výchovy aj každoročné vzdelávacie semináre pre už pôsobiacich učiteľov. V 90. rokoch stála pri zrode Slovenského zväzu súťažného tanca (neskôr Slovenský zväz tanečného športu), Slovenského zväzu učiteľov spoločenského tanca, Slovenskej tanečnej organizácie disciplín IDO, Asociácie mažoretiek Slovenska a aktívne pracovala v rôznych funkciách v ich prezídiách. Bola čestnou členkou SZTŠ a Združenia učiteľov tanca.

Spomíname so žiaľom
pracovníci Národného osvetového centra