Úvod » Aktuality » So zármutkom sa lúčime s našou kolegyňou Zdenkou Hamplovou-Michajlovou (* 27. 7. 1946 – † 25. 1. 2020 Bratislava)

So zármutkom sa lúčime s našou kolegyňou Zdenkou Hamplovou-Michajlovou (* 27. 7. 1946 – † 25. 1. 2020 Bratislava)

Zdenka Hamplová

Posledná rozlúčka so Zdenkou Hamplovou bude v piatok 31. 1. 2020 o 13:15 v bratislavskom Krematóriu.

Zdenka Hamplová bola kultúrno-osvetová pracovníčka, učiteľka spoločenského tanca a výchovy. Bola dlhoročnou pracovníčkou Národného osvetového centra, predtým Osvetového ústavu (1970–1979, 1982–1997), metodičkou pre nefolklórne tanečné žánre. V rokoch 1998–2005 bola vedúcou sekretariátu a neskôr generálnou tajomníčkou Slovenského zväzu tanečného športu. Jej profesionálna kariéra bola celoživotne spätá s tancom, najmä spoločenským a hlavne jeho súťažnou časťou. Odborne, metodicky a organizačne zabezpečovala celoslovenské súťaže, Majstrovstvá SR a ČSFR v spoločenskom tanci, podieľala sa na príprave a realizácii medzinárodných pohárových a klubových súťaží v spoločenskom tanci (Dunajský pohár, Cena Slovnaftu a pod.). Bola iniciátorkou a realizátorkou Festivalu moderného scénického tanca, celoslovenskej súťaže v disco tancoch a tanečných novinkách Hľadáme talenty, celoslovenskej súťažnej prehliadky detských nefolklórnych súborov, Festivalu country tancov, celoslovenskej súťažnej prehliadky mažoretkových súborov Krása pohybu. Aktívne sa podieľala i na realizácii národných a medzinárodných súťaží IDO, určených súťažiam show dance, tango-argentino, salsa, disco dance, hip hopu, stepu atď. Pôsobila v porotách súťažných prehliadok a súťaží (okresné, krajské, národné, celoštátne), postupových, bodovacích a pohárových slovenských, československých aj medzinárodných súťaží tanečného športu a súťaží IDO. Bola prvým slovenským rozhodcom nominovaným medzinárodnou organizáciou do poroty ME formácií a pravidelne rozhodovala MS, resp. ME formácií (1989–1999). Rozhodovala aj ďalšie významné medzinárodné súťaže (MS juniorov, Európsky pohár a i.) a množstvo medzinárodných súťaží doma aj v zahraničí. Bola držiteľkou rozhodcovskej licencie IDSF. Iniciovala a realizovala prvé cyklické školenia na Slovensku pre vedúcich súborov moderného scénického tanca, vedúcich mažoretkových súborov a vedúcich súborov country tancov. Pripravovala a viedla školenia trénerov a rozhodcov tanečného športu, kvalifikačné diaľkové školenia nových učiteľov spoločenského tanca a spoločenskej výchovy aj každoročné vzdelávacie semináre pre už pôsobiacich učiteľov. V 90. rokoch stála pri zrode Slovenského zväzu súťažného tanca (neskôr Slovenský zväz tanečného športu), Slovenského zväzu učiteľov spoločenského tanca, Slovenskej tanečnej organizácie disciplín IDO, Asociácie mažoretiek Slovenska a aktívne pracovala v rôznych funkciách v ich prezídiách. Bola čestnou členkou SZTŠ a Združenia učiteľov tanca.

Spomíname so žiaľom
pracovníci Národného osvetového centra

Tento článok bol zverejnený 28. 1. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.