Úvod » Aktuality » S ľútosťou sme prijali správu, že zomrel náš dlhoročný spolupracovník, fotograf a pedagóg František Tomík (* 16. 11. 1941 Skalica – † január 2020 Bratislava)

S ľútosťou sme prijali správu, že zomrel náš dlhoročný spolupracovník, fotograf a pedagóg František Tomík (* 16. 11. 1941 Skalica – † január 2020 Bratislava)

František Tomík

František Tomík

Posledná rozlúčka s Františkom Tomíkom bude v pondelok 3. 2. 2020 o 12:30 v bratislavskom Krematóriu.

František Tomík študoval kameru na pražskej FAMU v Prahe. Krátko pôsobil ako kameraman v Krátkom filme v Prahe. Potom pracoval ako fotograf Slovenskej národnej galérie vo Zvolene. Od roku 1973 bol pedagógom na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, kde 1976–1992 viedol oddelenie fotografie. Od roku 1993 prednášal fotografiu na Katedre výtvarnej výchovy na PdF UK v Bratislave. V roku 1997 bol spoluzakladateľom Katedry audiovizuálnych umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde potom 5 rokov externe pedagogicky pôsobil. Neskôr prednášal fotografiu na Ústave mediálnej tvorby na Fakulte masmédií Bratislavskej vysokej školy práva. Fotografoval od roku 1954. Venoval sa reportážnej, dokumentárnej a výtvarnej fotografii. Intenzívne sa zaujímal o historickú fotografiu, dlhé roky zbieral fotografie 19. storočia z územia dnešného Slovenska. Ako kurátor pripravil desiatky výstav od profilových, kolektívnych, tematických až po históriu fotografie. Bol dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra v oblasti amatérskej fotografie, predsedom poradného zboru NOC pre amatérsku fotografiu. V oblasti amatérskej fotografie pôsobil takmer 40 rokov ako lektor na rôznych workshopoch, rozborových seminároch a tvorivých dielňach na Slovensku i v Českej republike. Bol členom a predsedom porôt na súťažiach profesionálnej i amatérskej fotografie (celoštátna súťaž amatérskej fotografie AMFO, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum, Envirofilm a i.) a na medzinárodných súťažiach (Fujifilm European Press, 2005, 2006). Bol členom Slovenskej výtvarnej únie a členom Slovenského centra fotografického umenia (FIAP). V roku 2001 dostal Cenu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra a v roku 2006 mu generálny riaditeľ NOC udelil Medailu D. G. Licharda za umelecky hodnotnú fotografickú tvorbu, pedagogickú činnosť a dlhoročnú rozsiahlu prácu pre rozvoj fotografie.

Spomíname so žiaľom
pracovníci Národného osvetového centra

Tento článok bol zverejnený 28. 1. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.