František Tomík

Posledná rozlúčka s Františkom Tomíkom bude v pondelok 3. 2. 2020 o 12:30 v bratislavskom Krematóriu.

František Tomík študoval kameru na pražskej FAMU v Prahe. Krátko pôsobil ako kameraman v Krátkom filme v Prahe. Potom pracoval ako fotograf Slovenskej národnej galérie vo Zvolene. Od roku 1973 bol pedagógom na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, kde 1976–1992 viedol oddelenie fotografie. Od roku 1993 prednášal fotografiu na Katedre výtvarnej výchovy na PdF UK v Bratislave. V roku 1997 bol spoluzakladateľom Katedry audiovizuálnych umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde potom 5 rokov externe pedagogicky pôsobil. Neskôr prednášal fotografiu na Ústave mediálnej tvorby na Fakulte masmédií Bratislavskej vysokej školy práva. Fotografoval od roku 1954. Venoval sa reportážnej, dokumentárnej a výtvarnej fotografii. Intenzívne sa zaujímal o historickú fotografiu, dlhé roky zbieral fotografie 19. storočia z územia dnešného Slovenska. Ako kurátor pripravil desiatky výstav od profilových, kolektívnych, tematických až po históriu fotografie. Bol dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra v oblasti amatérskej fotografie, predsedom poradného zboru NOC pre amatérsku fotografiu. V oblasti amatérskej fotografie pôsobil takmer 40 rokov ako lektor na rôznych workshopoch, rozborových seminároch a tvorivých dielňach na Slovensku i v Českej republike. Bol členom a predsedom porôt na súťažiach profesionálnej i amatérskej fotografie (celoštátna súťaž amatérskej fotografie AMFO, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum, Envirofilm a i.) a na medzinárodných súťažiach (Fujifilm European Press, 2005, 2006). Bol členom Slovenskej výtvarnej únie a členom Slovenského centra fotografického umenia (FIAP). V roku 2001 dostal Cenu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra a v roku 2006 mu generálny riaditeľ NOC udelil Medailu D. G. Licharda za umelecky hodnotnú fotografickú tvorbu, pedagogickú činnosť a dlhoročnú rozsiahlu prácu pre rozvoj fotografie.

Spomíname so žiaľom
pracovníci Národného osvetového centra