Úvod » Aktuality » Letný kurz zbormajstrov 2024

Letný kurz zbormajstrov 2024

Letný kurz zbormajstrov 2024 web-titulka-b
Letný kurz zbormajstrov je odborné vzdelávanie pod vedením kvalifikovaných lektorov, určené zbormajstrom všetkých kategórií amatérskych speváckych zborov (detských, mládežníckych a dospelých), začiatočníkom, mierne pokročilým i pokročilým.

Po niekoľkých úspešných ročníkoch sa Letný kurz zbormajstrov bude po prvýkrát realizovať v Trnave. Trnava je nielen slovenským Rímom, ale takisto mestom speváckych zborov. Navyše je sem výborné dopravné spojenie pre frekventantov, ktorí sú z celého Slovenska. Mesto sa teda v týchto dňoch stane miestom celoštátneho vzdelávania zbormajstrov. Mám veľkú radosť, že hlavný organizátor, ktorým je Trnavské osvetové stredisko, sa ujal organizačnej záštity a že spolu prežijeme intenzívnych päť dní. Samotné vzdelávanie, ktoré bude trvať celé dni, sa uskutoční v ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského. Pozvanie prijali skvelé lektorky, ktoré budú držať patronát nad 16 frekventantmi. Všetci sa spolu predstavia na záverečnom koncerte, ktorý bude 5. júla so začiatkom o 17:00 hod. v Evanjelickom kostole v Trnave. Účastníci kurzov každoročne pracujú s cvičným zborom, ktorý je k dispozícii na ich zdokonaľovanie. Tento rok ním bude miešaný spevácky zbor Tirnavia z Trnavy, ktorý bude takisto aktérom záverečného koncertu, kde budú frekventantom odovzdané aj osvedčenia o absolvovaní kurzu,“ povedal odborný pracovník NOC pre hudbu a spev Mgr. art. Michal Stahl.

Odbornými garantmi Letného kurzu zbormajstrov sú Národné osvetové centrum a prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., ktorá bude aj lektorkou tohto podujatia. Ďalšími lektorkami zborového dirigovania budú Mgr. art. Zuzana Buchová Holičková, ArtD., a Mgr. art. Tatiana Kanišáková, PhD. Zdokonaľovanie vokálnej techniky samotných účastníkov kurzu budú mať na starosti Darina Andučič-Tóthová, DiS. art., a Mgr. Katarína Kružíková.

Organizačným garantom podujatia je Trnavské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Hlavným finančným partnerom je Fond na podporu umenia. Podujatie finančne podporili Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko a Národné osvetové centrum. Partnerom je ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského.

Viac informácií o festivale nájdete na webovej stránke www.nocka.sk v časti Súťaže a NU a na webovej stránke www.osvetatt.sk.

Tento článok bol zverejnený 26. 6. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.