Lednické Rovne 2019 – propozície

Príloha č. 1_Lednické Rovne – protokol

Príloha č. 2_Lednické Rovne – hodnotiaca správa

Príloha č. 3_Lednické Rovne – hodnotiaci hárok dychového orchestra

Príloha č. 4_Lednické Rovne – odporúčaní porotcovia

Povinné skladby Lednické Rovne 2019:

Ivan Šmatlák – Nenáročná
midi

zip (pdf)

Pavel Šianský – Kolotoč

midi

zip (pdf)