Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje 1. ročník súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka. Výzva na predkladanie nominácií bude otvorená do 28. februára 2020.

Zámerom súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka je ocenenie profesionality výkonov kultúrno-osvetových zariadení, podpora skvalitňovania ich činnosti, vytvárania tvorivého konkurenčného prostredia v týchto inštitúciách, ako aj snaha zvýšiť spoločenský status a ohodnotenie kultúrno-osvetovej a vzdelávacej činnosti v oblasti miestnej a regionálnej neprofesionálnej kultúry.

Informáciu nájdete na: http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=2036

Štatút súťaže    Pravidlá súťaže    Prihláška do súťaže KOZ roka