Kontakt na zamestnancov odboru výskumu a štatistiky kultúry

 

Matej Vanoch, výskumný pracovník
e-mail: matej.vanoch@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 230

 

Ľubor Hallon, výskumný pracovník
e-mail: marianna.mrva@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 233

 

Ivo Šimunek, výskumný pracovník
e-mail: ivo.simunek@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 232

 

Jana Brúderová
odborná asistentka
tel.: +421/2/204 71 230

 


Spoločné e-mailové adresy

 

vyskum@nocka.sk

statistika@nocka.sk

 


Poštová adresa

 

Národné osvetové centrum
odbor výskumu a štatistiky kultúry
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava