Úvod » Aktuality » Informačný seminár pre kultúrno-osvetových pracovníkov

Informačný seminár pre kultúrno-osvetových pracovníkov

Informačný seminár pre KOS a ROS 20240301
Pozývame vás do Zvolena na informačný seminár pre kultúrno-osvetových pracovníkov v oblasti vzdelávania a sociálnej prevencie.

Pozývame vás na informačný seminár pre kultúrno-osvetových pracovníkov v oblasti vzdelávania a sociálnej prevencie, ktorý sa uskutoční v dňoch 29. 2. – 1. 3. 2024 vo Zvolene.

Podujatie bude zamerané na vzájomné informovanie o plánoch Národného osvetového centra a aktivitách kultúrno-osvetových zariadení a mapovanie potrieb krajských a regionálnych osvetových a kultúrnych zariadení v oblasti vzdelávania a sociálnej prevencie.

Cieľom informačného seminára je efektívnejšia príprava a realizácia vzdelávacích aktivít, rozvoj spolupráce a sieťovanie medzi NOC, regionálnymi a krajskými osvetovými zariadeniami.

Diskusie budú zamerané na výmenu názorov, skúseností, prezentáciu dobrej praxe, ale aj riešenie výziev či problémov.

Seminár sa uskutoční prezenčne v priestoroch seminárnej miestnosti hotela Poľana, Nám. SNP 64, Zvolen, a Podpolianskeho osvetového strediska, Hrnčiarska 6, Zvolen.


Štvrtok
 • 12.45 – 13.00 Registrácia  – hotel Poľana, seminárna miestnosť
 • 13.00 – 18.00 Mapovanie aktivít a potrieb partnerov
  • zámery a plány NOC v oblasti vzdelávania, sociálnej prevencie a výskumu,
  • aktivity kultúrno-osvetových zariadení v oblasti vzdelávania a sociálnej prevencie,
  • činnosť Asociácie kultúrno-osvetových zariadení,
  • analýza dňa, diskusia a ukončenie.
 • 19.00 – 21.00 Spoločná večera (voliteľné)
Piatok
 • 8.45 – 9.00 Registrácia – Podpolianske osvetové stredisko
 • 9.00 – 12.00 Príklad dobrej praxe, potreby partnerov a spolupráce
  • prezentácia dobrej praxe – Podpolianske osvetové stredisko,
  • spätná väzba, stanovenie možných cieľov spolupráce NOC a ROS, KOS v oblasti vzdelávania a sociálnej prevencie,
  • diskusia.
 • 12.00 – 14.00 Ukončenie dňa a spoločný obed (voliteľné)

Národné osvetové centrum hradí účastníkom seminára ubytovanie v dvojlôžkových izbách, raňajky a občerstvenie. Počet účastníkov je limitovaný na 24 osôb. Na seminár sa môžete prihlasovať elektronicky na https://www.nocka.sk/registracia

Informačný seminár pre KOS a ROS 20240301 program

Tento článok bol zverejnený 31. 1. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.