TvorBA 2018 je pilotný ročník Dní neprofesionálneho umenia, ktorý sa bude konať v dňoch 11. – 14. októbra 2018 v Bratislave-Starom Meste.
Na štvordňovom multižánrovom festivale neprofesionálneho umenia TvorBA 2018 sa predstavia najlepší neprofesionálni umelci z celého Slovenska – víťazi celoštátnych postupových súťaží vo všetkých umeleckých druhoch a žánroch (folklór a folklorizmus, divadlo, umelecký prednes, hudba, zborový spev, fotografia, film, výtvarná tvorba, literatúra). V bohatej programovej ponuke festivalu budú koncerty, divadelné a folklórne predstavenia, filmové projekcie, výstavy fotografií a výtvarnej tvorby a ďalšie prezentácie jednotlivcov a kolektívov. Pripravujeme zároveň bohatý sprievodný program – diskusie, medzinárodné semináre, tvorivé dielne, workshopy určené pre účastníkov podujatia, ale aj pre pedagógov základných škôl či vedúcich kolektívov. Záver celého podujatia bude tvoriť slávnostný galaprogram zahrnujúci všetky umelecké druhy a žánre.
Dni neprofesionálneho umenia TvorBA 2018 prinesú do bratislavského prostredia umenie v jeho najprirodzenejšej podobe. Festival bude významným benefitom pre víťazov celoštátnych súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom, ktorí budú môcť prezentovať svoju tvorbu v hlavnom meste a súčasne sa inšpirovať ostatnými umeleckými žánrami či nadviazať s nimi spoluprácu.

 

PROGRAM:

ŠTVRTOK 11. 10. 2018
9:00 – NOC, zasadačka 3. poschodie – fotografický TWORkshop
9:00 – NOC, zasadačka 6. poschodie – filmový TWORkshop
10:00 – 13:00 – UKB – seminár zahraničných účastníkov
11:30 – 13:30 – V-klub – zborový TWORkshop (pre pedagógov základných škôl)
14:00 – 15:00 – UKB – VýTVORka – vernisáž výstavy výtvarného umenia
15:30 – 16:30 – Malá scéna – FoTVORgraf – vernisáž fotografickej výstavy
17:00 – 18:30 – V-klub – RecitáTVOR – program umeleckého prednesu
19:00 – 21:00 – kino Lumiere – KinemaTVOR – filmové projekcie amatérskych filmov
21:00 – V-klub – pesničková večerné posedenie so Salamandrom
PIATOK 12. 10. 2018
9:00 – 11:00 – V-klub – TWORkshop „Prednes a hra v detskom recitačnom kolektíve“ (pre pedagógov základných škôl)
10:00 – 10:30 – Malá scéna – TeaTVOR 1 – detské divadlo
11:15 – 11:45 – Malá scéna – TeaTVOR 2 – divadlo dospelých pre deti
11:30 – 13:30 – V-klub – hudobno-literárny TWORkshop „Ako písať texty k piesňam“
13:00 – 13:30 – Malá scéna – TeaTVOR 3 – divadlo poézie
14:30 – 15:45 – Malá scéna – TeaTVOR 4 – tradičné ochotnícke divadlo
17:00 – 17:45 – Malá scéna – TeaTVOR 5 – divadlo mladých
19:00 – 21:00 – V-klub – TVORtón – program populárnej a dychovej hudby
21:00 – V-klub – večerná zábava plná dobrej hudby s kapelou Whatever
SOBOTA 13. 10. 2018
9:00 – 12:30 – V-klub –WORkshop „Experimentálne využitie papiera vo výtvarnej tvorbe“
13:00 – 15:00 – Malá scéna – TeaTVOR 6 – divadlo dospelých
15:30 – 17:30 – Františkánsky kostol – TVORhlas – program zborového spevu a inštrumentálnej hudby
16:00 – 19:00 – V-klub – TWORkshop „Scénotektúra, kostým, svetlo“
19:30 – 21:00 – Malá scéna – FolkTVÓR – folklórny program
21:00 – V-klub – folklórna večerná zábava s ĽH Michala Nogu + TWORkshop „Vtedy na západe“ (škola tanca)
NEDEĽA 14. 10. 2018
14:00 – 15:30 – Malá scéna – TvorBAjbaj – Galaprogram
 

POČAS CELÉHO PODUJATIA

ProjekTVOR – knižnica NOC – projekcie vybraných filmov z archívu NOC
Fotografický TWORkshop – zasadačka na 3. poschodí – účastníci dokumentujú celé podujatie
Filmový TWORkshop – zasadačka na 6. poschodí – účastníci dokumentujú celé podujatie
FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA – UKB (výstava trvá až do 4. 11. 2018)
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMENIA – Malá scéna (výstava trvá až do 28. 10. 2018)
VÝSTAVA „TvorBA NOC“ – NOC vestibul

 

Legenda:
HLAVNÝ PROGRAM
SPRIEVODNÝ PROGRAM