V ý s l e d k y

4. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto

4. – 5. 10. 2019 Spišská Nová Ves

 

 

Odborná porota pracovala v zložení:

prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., predsedníčka

prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.

Mgr. Eva Zacharová

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

 

 

Zlaté pásmo a absolútny víťaz súťaže:                 

Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza

 

Zlaté pásmo:

Miešaný komorný SZ Vox Aurumque, Trnava

Ženský spevácky zbor Belius, Očová

 

Strieborné pásmo:

Vokálne zoskupenie Kantantína, Komárno

Ženské vokálne zoskupenie Womanvocal, Humenné

Miešaný SZ CHORUS IGLOVIA, Spišská Nová Ves

Miešaný komorný SZ Chorus Via Musica, Prešov

 

Bronzové pásmo:

Zbor sv. Michala, Michalovce

 

 

Okrem toho porota navrhla udeliť ceny spoluorganizátorov:

 

Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora Márie Jašurdovej: Išli hudci horou

Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza

 

Cena riaditeľky ZUŠ v Spišskej Novej Vsi za vynikajúcu dramaturgiu a hlasovú kultúru

Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza

 

Špeciálna cena Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi za interpretáciu starej hudby a cena primátora mesta Spišská Nová Ves

Miešaný komorný SZ Vox Aurumque, Trnava

 

Cena riaditeľa Mestské kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi za dramaturgiu

Ženský spevácky zbor Belius, Očová