Úvod » Súťaže a prehliadky » Viva il canto » Výsledky súťaže Viva il canto 2019

Výsledky súťaže Viva il canto 2019

V ý s l e d k y

4. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto

4. – 5. 10. 2019 Spišská Nová Ves

 

 

Odborná porota pracovala v zložení:

prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., predsedníčka

prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.

Mgr. Eva Zacharová

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

 

 

Zlaté pásmo a absolútny víťaz súťaže:                 

Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza

 

Zlaté pásmo:

Miešaný komorný SZ Vox Aurumque, Trnava

Ženský spevácky zbor Belius, Očová

 

Strieborné pásmo:

Vokálne zoskupenie Kantantína, Komárno

Ženské vokálne zoskupenie Womanvocal, Humenné

Miešaný SZ CHORUS IGLOVIA, Spišská Nová Ves

Miešaný komorný SZ Chorus Via Musica, Prešov

 

Bronzové pásmo:

Zbor sv. Michala, Michalovce

 

 

Okrem toho porota navrhla udeliť ceny spoluorganizátorov:

 

Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora Márie Jašurdovej: Išli hudci horou

Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza

 

Cena riaditeľky ZUŠ v Spišskej Novej Vsi za vynikajúcu dramaturgiu a hlasovú kultúru

Ženský komorný spevácky zbor Úsmev, Prievidza

 

Špeciálna cena Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi za interpretáciu starej hudby a cena primátora mesta Spišská Nová Ves

Miešaný komorný SZ Vox Aurumque, Trnava

 

Cena riaditeľa Mestské kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi za dramaturgiu

Ženský spevácky zbor Belius, Očová

 

Tento článok bol zverejnený 8. 10. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.