Úvod » Neprofesionálne umenie » Umelecký prednes » Medzinárodný festival poézie

Medzinárodný festival poézie

Každý rok sa stretávajú českí a slovenskí amatérski recitátori na Valašsku. Predstavujú sa a súťažia na zámku rodu Žerotínovcov vo Valašskom Meziříčí. Medzinárodný festival poézie je tak podujatím, kde sa stretáva české a slovenské slovo, literatúra, kde vznikajú nové kultúrne, pracovné a iné vzťahy. Súťaž je dvojkolová, atmosféra napínavá, lebo recitátori sú hneď po jednotlivých vystúpeniach hodnotení číselne a verejne. Tohtoročný polojubilejný 55. medzinárodný festival poézie sa uskutoční v dňoch 17. – 19. októbra. Jeho hlavným organizátorom je Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p. o., garantom za slovenskú stranu Národné osvetové centrum, za českú stranu Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. V súťaži budeme môcť počuť v prvom kole viac ako 60 prednesov, z toho takmer dve tretiny slovenských recitátorov. O postupe súťažiacich do druhého kola a záverečných výsledkoch bude číselne rozhodovať sedemčlenná česko-slovenská odborná porota, ktorá svoje čísla zdôvodní na záverečnom hodnotiacom seminári. Súčasťou podujatia budú aj zaujímavé večerné programy.

 

Tento článok bol zverejnený 14. 10. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.