Každý rok sa stretávajú českí a slovenskí amatérski recitátori na Valašsku. Predstavujú sa a súťažia na zámku rodu Žerotínovcov vo Valašskom Meziříčí. Medzinárodný festival poézie je tak podujatím, kde sa stretáva české a slovenské slovo, literatúra, kde vznikajú nové kultúrne, pracovné a iné vzťahy. Súťaž je dvojkolová, atmosféra napínavá, lebo recitátori sú hneď po jednotlivých vystúpeniach hodnotení číselne a verejne. Tohtoročný polojubilejný 55. medzinárodný festival poézie sa uskutoční v dňoch 17. – 19. októbra. Jeho hlavným organizátorom je Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p. o., garantom za slovenskú stranu Národné osvetové centrum, za českú stranu Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. V súťaži budeme môcť počuť v prvom kole viac ako 60 prednesov, z toho takmer dve tretiny slovenských recitátorov. O postupe súťažiacich do druhého kola a záverečných výsledkoch bude číselne rozhodovať sedemčlenná česko-slovenská odborná porota, ktorá svoje čísla zdôvodní na záverečnom hodnotiacom seminári. Súčasťou podujatia budú aj zaujímavé večerné programy.