Úvod » Aktuality » Festival divadla mladých FEDIM 2024

Festival divadla mladých FEDIM 2024

FEDIM 2024 web-titulka
9. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadla mladých FEDIM 2024 prinesie na javisko Mestského kultúrneho strediska v Tisovci 11 inscenácií mladých divadelných kolektívov z celého Slovenska.

Festival divadla mladých FEDIM umožňuje začínajúcim i skúsenejším neprofesionálnym divadelníkom vo veku od 15 do 26 rokov prezentovať svoje inscenácie širokej verejnosti i odbornej porote a získať tak cennú spätnú väzbu. Festival ponúka platformu na divadelné konfrontácie, rozšírenie okruhu vedomostí v oblasti divadelnej tvorby, ale aj priestor na nadviazanie kontaktov s tvorcami z celého Slovenska. Okrem iného je festival známy svojou uvoľnenou komornou atmosférou, rešpektujúcim a inšpiratívnym prostredím. Inscenácie, s ktorými sa predstavia divadelné súbory, ale aj kolektívy starších žiakov ZUŠ, predstavujú výber toho najlepšieho z krajských a regionálnych kôl súťažnej prehliadky.

Neoddeliteľnou súčasťou festivalu sú rozborové semináre vedené odbornou porotou. Cieľom týchto rozborových diskusií je poskytnúť tvorcom konštruktívnu spätnú väzbu, pomôcť odhaliť silné a slabšie stránky jednotlivých zložiek predstavenia, ale i podpora v odhaľovaní skrytého potenciálu súboru a možností na jeho ďalší rozvoj. Tento rok predsedá odbornej porote režisérka, redaktorka a pedagogička Zuzana Galková, členmi sú režisérka a dramatička Katarína Hitzingerová, režisér a dramatik Dušan Vicen, režisér a hudobný skladateľ Juraj Bielik, režisérka a herečka Katarína Želinská.

Hlavný program bude opäť spestrený sprievodnými podujatiami FEDIM KLUBU, ako výpredaj nápadov či koncert Petra Kubíniho. Vrcholom sprievodného programu bude nedeľný koncert Martina Geišberga s názvom Hudba na živo(t). Dôležité informácie a recenzie predstavení spracuje kreatívnym spôsobom redakcia festivalového denníka pod vedením Sama Trnku.

Festival bude i tento rok obsahovať vzdelávaciu časť v podobe podnetného workshopu Kritická dielňa javisko.sk pod vedením teatrologičky a šéfredaktorky časopisu Javisko.sk Diany Laciakovej.

Vyhlasovateľ, odborný garant a hlavný finančný partner celoštátnej súťaže a prehliadky Festivalu divadla mladých FEDIM 2024 je Národné osvetové centrum, hlavným organizátorom je Gemersko-malohontské osvetové stredisko.

Viac informácií o festivale FEDIM nájdete na webovej stránke www.nocka.sk v časti Súťaže a NU a na webovej stránke Gemersko-malohontského osvetového strediska www.gmos.sk.

Tento článok bol zverejnený 24. 5. 2024 a naposledy aktualizovaný 29. 5. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.