(Zdroj: Diana Lakatošová – V našej škole dobre sa máme, všetci sme si rovní, spolu sa hráme)

Občianske združenie Romano kher – Rómsky dom v spolupráci s Národným osvetovým centrom vyhlasuje 11. ročník výtvarno-literárnej súťaže pre žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a deti z detských domovov Farebný svet – Coloriskeri luma 2019. Tohtoročnou témou súťaže je MÔJ PRÍBEH a deti si pre svoju tvorbu môžu vybrať z piatich súťažných podtém.
Uzávierka súťaže je 29. mája 2019. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 13. júna 2019 v Univerzitnej knižnici v Bratislave, kde bude zároveň sprístupnená aj výstava najlepších prác tohto ročníka. Vyhláseniu výsledkov budú predchádzať tvorivé dielne pre deti zapojené do súťaže.
Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete tu.