Úvod » Aktuality » DIVERTIMENTO MUSICALE 2022: Výsledky

DIVERTIMENTO MUSICALE 2022: Výsledky

30. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby sa uskutočnil v Rimavskej Sobote 17. – 18. júna 2022.

Absolútny víťaz:

AKU Percussion Group, FMU AU, Banská Bystrica


Špeciálne ceny:

Cena Základnej umeleckej školy, Rimavská Sobota: Mille fiori, ZUŠ – MAI, Dunajská Streda

Cena primátora mesta Rimavská Sobota za umelecký výkon a dramaturgiu súťažného repertoáru: Syrinx, ZUŠ, Spišská Nová Ves

Cena Mestského kultúrneho strediska Rimavská Sobota za umelecký výkon a dramaturgiu súťažného repertoáru: Komorný sláčikový orchester, ZUŠ L. Stančeka, Prievidza

Cena Hudobného fondu za interpretačný výkon: Galantské saxofónové kvarteto, Galanta

Cena Národného osvetového centra: AKU Percussion Group, FMU AU, Banská Bystrica


Kategória: inštrumentálne zoskupenia od tria po noneto

Zlaté pásmo:

AKU Percussion Group, FMU AU, Banská Bystrica (II. veková skupina)

Galantské saxofónové kvarteto, Galanta (II. veková skupina)

Strieborné pásmo:

Husľové trio Strunky, ZUŠ, Vrbenského 1, Bratislava (I. veková skupina)

Mille fiori, ZUŠ – MAI, Dunajská Streda (II. veková skupina)

Syrinx, ZUŠ, Spišská Nová Ves (II. veková skupina)

Bronzové pásmo:

Gitarové trio Prešovskej univerzity, Prešovská univerzita v Prešove (II. veková skupina)


Kategória: inštrumentálne zoskupenia a orchestre nad 9 členov

Zlaté pásmo:

Komorný orchester Technik, Slovenská technická univerzita v Bratislave (II. veková skupina)

Strieborné pásmo:

Komorný sláčikový orchester, ZUŠ L. Stančeka, Prievidza (II. veková skupina)

Bronzové pásmo:

Camerata academica, vysokoškolský komorný orchester Prešovskej univerzity v Prešove (II. veková skupina)


Odborná porota v zložení:

doc. Mgr. art. Pavol Tužinský – predseda poroty

Mgr. art. Igor Dohovič, PhD.

MMag. Konstantin Ilievsky

doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD.

Mgr. art. Milan Oravec, ArtD.

Tento článok bol zverejnený 20. 6. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.