Úvod » Aktuality » Pozvánka na vzdelávanie: Deti na ceste k prednesu

Pozvánka na vzdelávanie: Deti na ceste k prednesu

pozvánka na workshop Deti na ceste k prednesu
Tvorivý seminár pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry ZŠ, ZŠU a lektorov umeleckého prednesu detí.

Tvorivý seminár je určený pedagógom slovenského jazyka a literatúry základných škôl, ale i pedagógom základných umeleckých škôl a lektorom umeleckého prednesu detí.

Účastníci sa budú venovať dvom kľúčovým témam:

  • ako a kde hľadať umelecky hodnotnú literatúru, ktorá ponúka deťom dostatočný priestor na prejavenie vlastných pocitov, skúseností, názorov, radostí aj starostí;
  • ako postupovať v práci s detským recitátorom – od tvorby predstavy až po výrazové spracovanie literárneho textu.

Z týchto hľadísk preskúmajú aj texty a prednesy, ktoré zaznejú v programovom bloku detských recitátorov.

Lektorka: Mgr. Eliška Sadíleková

Vyše 30 rokov sa venuje práci s recitátormi, v Osvetovom ústave v Bratislave ako odborná pracovníčka organizovala celoštátne prehliadky v oblasti umeleckého prednesu a amatérskeho divadla. Je lektorkou mnohých vzdelávacích podujatí pre recitátorov aj pedagógov, členkou odborných porôt všetkých stupňov súťaží v umeleckom prednese, členkou poradného zboru pre umelecký prednes pri Národnom osvetovom centre. Na základných školách približuje deťom literatúru prostredníctvom výtvarno-dramatickej hry a inscenovaného čítania a v rámci neziskovej organizácie Osmijanko pripravuje tvorivé aktivity na podporu čítania detí.

Kde: Mestské kultúrne stredisko, Dolný Kubín
Kedy: v rámci celoštátneho kola 69. Hviezdoslavov Kubín – 21. – 23. 6. 2023
Organizuje: Národné osvetové centrum, Bratislava
Kontakt: Mgr. art. Renata Jurčová, e-mail: renata.jurcova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 249

Časový harmonogram bližšie upresníme s uzatvorením programu v júni. Môžete sa tešiť na prezentáciu v stredu 21. 6. 2023 od 10:00 do 10:30. Odchodový deň je v piatok 24. 6. 2023 do 12:00.

Registrovať sa môžete elektronicky: https://forms.gle/oGBtRhzokjrS9Nwt6

Registrácia je záväzná.
Limitovaný počet účastníkov/-čiek: 10 osôb
Vzdelávanie je bezplatné, ale ubytovanie, stravu a cestu si účastník hradí sám.

Prihlasovanie je možné do 10. 6. 2023.

Tento článok bol zverejnený 17. 4. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.