Úvod » O nás » Tlačové správy » Celoštátna súťaž Slovenská kronika 2020

Celoštátna súťaž Slovenská kronika 2020

Jedným z víťazov 11. ročníka celoštátnej súťaže Slovenská kronika v kategórii Kronika obce, aj v kategórii Monografia obce sa stala obec Lehota.

Slovenská kronika je súťaž s dvojročnou periodicitou, ktorej cieľom je podnietiť záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest. Motivovať na ich využívanie na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, ale aj spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov. Obce, mestá, občianske združenia aj jednotlivci mohli od 10. mája do 10. augusta 2020 elektronicky prihlásiť svoje súťažné práce – kroniky alebo monografie miest a obcí Slovenska. Do súťaže sa prihlásilo 61 súťažných prác, z toho 21 kroník a 40 monografií. Kategóriu kroniky posudzovala odborná porota v zložení PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., Mgr. Agáta Krupová, Bc. Martin Lukáč, kategóriu monografie PhDr. Jarmila Bátovská, PhDr. Radoslav Ragač, PhD., Ing. Štefan Drexler. Porota ocenila 8 súťažných prác v kategórii kroniky, udelila 2 čestné uznania a výnimočne aj špeciálne ocenenie „Absolútny víťaz“. V kategórii monografie bolo ocenených 10 súťažných prác.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov, naplánované na 20. októbra 2020 v Slovenskej národnej knižnici v Martine, sa neuskutočnilo pre opatrenia proti COVID-19 – Úradu verejného zdravotníctva platné od 1. októbra 2020.
Súťaž organizuje Národné osvetové centrum v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národným múzeom a Združením miest a obcí Slovenska.

Výsledková listina a video sú sprístupnené na webovom portáli www.nocka.sk.

Tento článok bol zverejnený 21. 10. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.