Sociálna prevencia 1/2022

časopis Sociálna prevencia 1/2022
Odborný časopis, ktorý reflektuje problematiku sociálnej prevencie.

SOCIÁLNA PREVENCIA 1/2022

 • Nepriaznivé zážitky v detstve ovplyvňujú zdravie
  Natália Kaščáková
 • Vzťahová väzba
  Andrea Nagyová
 • Účinky telesnej aktivity na psychiku
  Karel Nešpor
 • Aktuálne výzvy slovenského zákonodarcu pre ochranu práv rodín a detí v migrácií
  Róbert Dobrovodský
 • Kriminalita rómskej mládeže v socializme
  Ivan Rác
 • Kriminalita páchaná na mládeži a viktimizačná prevencia
  Magdaléna Ondicová
 • Sociálno-psychologický výcvik špecialistov pre penitenciárnu prax
  Helena Kalabová
 • Kyberagresia u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  Katarína Hollá, Karolína Kudlová
 • Sexting a sextortion. Riziká a prevencia
  Ingrid Emmerová
 • Sexbiznis na Slovensku
  Barbora Kuchárová
 • Križovatky života
  Soňa Holúbková
 • Hľadanie zmyslu života u detí v náhradnej starostlivosti
  Lucia Bokorová
 • Občianska komunita ako súčasť sociálnej prevencie
  Albín Škoviera
 • Pandémia a seniori
  Judita Stempelová
 • Behaviorálne závislosti a prevencia
  Ingrid Hupková

Tento článok bol zverejnený 13. 5. 2022 a naposledy aktualizovaný 21. 12. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.