Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 6. – 8. 6. 2019 v Rimavskej Sobote.