Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 4. – 5. júna 2020 v Rimavskej Sobote.