Úvod » Aktuality » Tlačová správa: Zlatá priadka 2023

Tlačová správa: Zlatá priadka 2023

Zlatá priadka 2023-05, tlačová správa
Na jubilejnom 50. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka bude v Dome kultúry v Šali súťažiť 15 detských divadelných súborov z celého Slovenska s najúspešnejšími inscenáciami.

Zlatá priadka predstavuje v činnosti Národného osvetového centra jednu z najvýznamnejších aktivít pre deti a mládež. Výberom cez regionálne a krajské kolá súťaže detskej dramatickej tvorivosti prešlo množstvo divadelných súborov, v ktorých účinkovalo takmer 1 000 detí. Na ôsmich krajských prehliadkach sa stretli súbory na špičkovej úrovni spolu s tými, ktoré iba začínajú. Na tohtoročnej Zlatej priadke sa stretnú divadelné súbory z celého Slovenska a jeden hosťujúci súbor z Českej republiky.

Pedagógovia a režiséri sa detskej dramatickej tvorivosti venujú v základných školách, základných umeleckých školách, centrách voľného času, osvetových strediskách, domoch kultúry i občianskych združeniach. Pre nich sú určené každodenné rozborové semináre s odbornou porotou aj diskusia s názvom Téma v divadle hranom deťmi. Na deti z účinkujúcich súborov čaká bohatý program, ktorého súčasťou budú aj divadelné workshopy, ktoré si pre ne pripravilo dramacentrum EDUdrama. Okrem divadelných workshopov sa účinkujúce deti budú stretávať aj v Diskusnom klube detí, kde spolu s lektormi budú diskutovať o videných inscenáciách.

Pri otvorení a závere podujatia deti naživo zahrajú festivalovú zvučku, budú spolumoderovať celý priebeh súťaže a prehliadky a každý deň popoludní sa budú stretávať deti z Fóra Zlatej priadky, ktoré tvoria detskú porotu a navrhujú Cenu detskej poroty.

Zlatá priadka v roku 2023 oslavuje jubileum. Organizátori okrem bohatého programu pripravili aj nové logo a celkový vizuál. Novú tvár dostane aj festivalový denník Listy detskej Tálie, v ktorom uverejňujeme každý deň postrehy a hodnotenia nielen odbornej poroty, ale aj hodnotenia Fóra Zlatej priadky a návštevníkov súťaže a prehliadky.

Na slávnostnom otvorení v Dome kultúry v Šali si aj zaspomíname na vývin Zlatej priadky prostredníctvom krátkeho filmu a privítame hostí, ktorí sa v minulosti podieľali na jej príprave. Počas konania Zlatej priadky budú v DK Šaľa prístupné aj dve výstavy. Jedna zachytáva pomocou fotografií jej históriu, druhú k jej výročiu pripravili deti z miestnej ZUŠ.

Vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko v Šali.

Ďalšie informácie o Zlatej priadke nájdete na https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/ a http://www.msks.sala.sk/.

Tento článok bol zverejnený 16. 5. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.