Úvod » Neprofesionálne umenie » Divadlo » Zlatá priadka 2018 – hodnotenie

Zlatá priadka 2018 – hodnotenie

NOC: Radosť z tvorivosti

Termín a miesto konania: 23.- 26. máj 2018 v Šali

Umelecká úroveň tohtoročnej celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá Priadka 2018 bola na vysokej úrovni. Stretli sme sa s rôznymi spôsobmi inscenovania, v ktorých najčastejšie funguje silný dôraz na vizuálnosť, rôznorodé využitie tieňohry, pohybové štylizácie a zmysel pre humor.
Najčastejšími témami v inscenáciách je hľadanie si miesta v svete alebo v živote.
Niektoré súbory vnímajú problémy detí aj v zahraniči a ich autentické zážitky sa stali
námetmi pre spracovanie. Pohrávajú sa s otázkou:

„Čo by bolo, keby…?“ V scénografickej a kostýmovej zložke pracujú všetky súbory s minimalizmom, a tým sa dostávajú do popredia deti a ich interpretačné výkony. A to je
podstata a zmysel detskej dramatickej tvorivosti. Detská energia je nepochybne najväčším a najsilnejším zmyslom tejto súťažnej prehliadky dramatickej tvorivosti. Za každou jednou inscenáciou je viditeľná niekoľkomesačná práca a motivácia čo
najpresnejšie interpretovať výpoveď súboru.

Po organizačnej stránke ako aj po interpretačnej bolo všetko na veľmi dobrej úrovni.
Pre vedúcich detských súborov je veľmi dôležitý rozvoj dramatickej tvorivosti pre prácu
s deťmi formou tvorivých workshopov s odborníkmi umenia.

V Šali,
dňa 26.mája 2018

Katarína Hitzingerová

Tento článok bol zverejnený 16. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 20. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.