Už len pár dní a budeme poznať víťaza celoštátnej súťaže AMFO 2018. Porota bude zasadať v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre 10. 9. 2018. Posudzovať bude takmer 800 fotografií od 500 autorov zo všetkých ôsmich krajov Slovenska. Predsedníčkou poroty je Petra Cepková, členmi: Jozef Sedlák, Jozef Peniak, Rudolf Lendel, Michal Svítok. Porotcovia vyhodnocujú diela v troch vekových skupinách a v troch kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia.